De Naam van Jezus

De kinderen Gods mogen de Naam van Jezus gebruiken in hun bediening en in hun dagelijks leven als christen. We mogen met respect die Naam gebruiken in onze gebeden, in onze aanbidding, om de tegenstander te weerstaan, om demonen uit te drijven en om te bidden voor zieken.

De Naam van Jezus spreekt over de persoon van Jezus in Zijn heerlijkheid en macht. De Naam van Jezus vertegenwoordigt dus grote macht. De Heer heeft ons zelf gezegd dat Hij alle macht heeft.  Gelukkig! Hoe zouden we anders moeten weten dat Hij alle macht heeft? We zouden Hem misschien als een gewoon mens, als een profeet zien en misschien zouden we Hem accepteren als iemand die voor de mens is gestorven.

Nu weten we dat Hij als mens voor onze zonden en ongerechtigheden gestorven is aan het kruis te Jeruzalem en dat Hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Hij zit aan de rechterhand van de Vader, biddende en pleitende voor ons.

In Mattheus 28: 18 (NBG) staat – “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.” In de BasisBijbel staat: “Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen.” Van wie heeft de Heer die grote macht ontvangen? Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde van God de Vader ontvangen.

Door het gebruik van de Naam van Jezus kunnen we tot grote zegen zijn voor andere kinderen Gods, onze broeders en zusters, maar ook voor mensen die nog niet behouden zijn.

Hij die alle macht heeft, heeft ons gedelegeerde autoriteit gegeven. Hij heeft ons bevolen te handelen in Zijn Naam, namens Hem, een zendingsbevel. Zie wat er staat in Marcus 16:17,18 (NBG)– “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,

slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.”

Wij, de kinderen Gods, de gelovigen, zullen in de Naam van Jezus boze geesten uitdrijven, zieken de handen opleggen en in nieuwe tongen spreken.
Wat een genade heeft de Heer ons gegeven. Handel in geloof! Jezus leeft en Hij waakt over Zijn Woord.

share