Hartelijk dank: een bericht van de voorganger

Voor de Maranatha Ministries de voorganger pastor Stanley Hofwijks en zijn vrouw Evelien Hofwijks geportreteerd.

Mijn vrouw en ik waren zeer verrast met de dienst van zondag 6 februari, toen ons 47-jarig jubileum als pastor en pastora werd herdacht en gevierd. We waren sprakeloos bij het zien van zoveel oprechte liefde.

Dank voor de lieve woorden die werden uitgesproken. We waren zeer ontroerd. Dank voor het cadeau, de gift, van de gemeente. Dank aan de vele gelovigen die ons met een liefdegave gezegend hebben. Ook dank voor de talrijke berichten via de app,  op facebook, Instagram en per e-mail. Dit alles heeft in deze coronatijd heel veel voor ons betekend en ons zeer bemoedigd in de dienst aan de Heer en aan Zijn gemeente. DANK.DANK. Alle hulde en eer aan de Heer Jezus Christus. We danken de Heer van harte dat Hij ons de genade en gezondheid gegeven heeft dat we dit alles mogen meemaken. Heer we houden van U!

share