DE BERGREDE

Onze Heiland heeft ongetwijfeld meerdere preken op een berg gehouden. Er staan in het machtige Woord van God slechts twee beroemde preken opgetekend.
De eerste preek (Bergrede) gaat vooral over het leven van Zijn discipelen en de  mensen die Hem aangenomen hebben. De tweede Bergrede gaat over de val van Jeruzalem, de diaspora, de laatste dagen, dus de eindtijd en het oordeel over de mensen.

In deze overdenking zal ik het hebben over de eerste Bergrede. Deze preek staat opgetekend in Mattheüs 5 tot en met 7.
Het is een preek die Here Jezus hield voordat Hij aan het kruis zou sterven. Het was een tijd van veel zonde en onkunde onder de Joodse leiders en mensen die leefden onder de wet, maar dat maakt de uitgesproken woorden van de Heer niet minder belangrijk. Tot vandaag zijn die woorden bepalend voor het leven van een kind van God. Het zijn krachtige vermaningen en inzichten in het Koninkrijk van God.
Ik besef wel dat deze overdenking te kort is om alle zaken van deze eerste Bergrede uitvoerig voor het voetlicht te brengen.
Ik zal mij dan ook beperken tot onderstaande woorden van de Heiland uit de NBV21 (Mattheüs 5 tot en met 7):

Gelukkig wie nederig van hart zijn.
Gelukkig de treurenden.
Gelukkig de zachtmoedigen.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid.
Gelukkig de barmhartigen.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn.
Gelukkig de vredestichters
Gelukkig wie vanwege gerechtigheid vervolgd worden.
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden.
Jullie zijn het zout van de aarde.
Jullie zijn het licht voor de wereld.
Ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.
Leg een geschil snel bij.
Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.
Heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen.
Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden.
Als je iets uit barmhartigheid geeft, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet.
Als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
Niemand kan twee heren dienen.
Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid.
Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.
Verwijder eerst de balk uit je eigen oog.
Bid en u zal gegeven worden.
Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.
Nauw is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe.
Pas op voor valse profeten.
Aan hun vruchten zal je hen herkennen.
Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen.
Niet eenieder die Heer, Heer tegen Mij zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan.
Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man.

share