Laat uw licht schijnen

Een heel duidelijke oproep van de Heiland der wereld voor alle kinderen Gods. Wie heeft ons aangesteld en opgedragen om een licht te zijn? Wij kunnen niet uit onszelf en in eigen kracht een licht zijn in deze duistere wereld. Maar door de aanstelling en de opdracht van de Heer kunnen wij dat wel. Hoe heeft Hij ons tot een licht gemaakt in deze wereld? Door te zeggen hoe wij moeten zijn en wat Hij van ons verlangt en ook hoe wij ons in deze wereld moeten opstellen. De Heer Jezus zei aan Zijn kinderen, “U bent het Licht van de wereld”. Met deze woorden stelde Hij ons aan en gaf ons de genade en de autoriteit om het licht van de wereld te zijn.

Eerst gaf de Heiland aan dat Hij het Licht der wereld is. Zie in Johannes 8 vers 12 – “Ik ben ???? kan dit aangevuld worden?het Lichtder wereld; wie Mijvolgt, zal nimmerinde duisterniswandelen, maarhij zal het lichtdes levenshebben. “Hij is het Licht der wereld. En wij de kinderen Gods worden met Hem vereenzelvigd en gepromoveerd tot het licht der wereld. Vroeger waren wij, toen wij in de zonde leefden, kinderen van de duisternis. Nu, wij de Heer hebben aangenomen als Heiland en Heer, zijn wij niet meer in de duisternis, maar in het licht.

Wij kunnen in het licht wandelen, omdat wij verbonden zijn aan het grote Licht, Jezus Christus. Niet ons eigen licht schijnt, want dat hebben wij uit onszelf niet. Maar verbonden aan Jezus schijnt Zijn Licht door ons. Het is het Licht van Jezus dat door ons schijnt zodat wij ook licht zijn. Het is het Licht van Jezus, het Licht der wereld, dat over ons is gekomen en door ons schijnt, zodat wij nu ook het licht der wereld zijn. Alleen op deze wijze en op deze voorwaarde kunnen wij het licht der wereld zijn en ook gezien worden. Dat is wonderbaar!

Nu wij licht zijn door de Heer Jezus, moeten wij metterdaad aan de slag met het licht dat wij ontvangen hebben. De uitkomst van het licht dat wij ontvangen hebben is tweeledig. In de eerste plaats zegt de Heer, “laat uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien” en ten tweede laat uw licht schijnen voor de mensen, opdat de mensen uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Tenslotte: Wij zijn het licht der wereld dankzij onze overgave aan de Heer Jezus die het grote Licht der wereld is.
Wie in het licht wandelt is een zegen voor God en mensen. Onze Vader in de hemel krijgt eer en wordt verheerlijkt.
Wie in het licht is heeft goede werken en dat willen de mensen zien. Wij zijn het licht der wereld door Gods genade.
Wij zijn gered door genade, maar de mensen willen goede werken zien.
Goede werken bevestigen onze wandel in het licht.

share