Een verstandig en wijs mens

Diep in ons hart is er een groot verlangen om wijs en verstandig te zijn in de ogen van God en mensen. Geen enkel kind van God wil vallen onder de noemer: dwaas en onverstandig. En toch denkt onze lieve Heiland en Heer dat er onder ons zowel verstandige als onverstandige mensen zijn. Gods wil is duidelijk: Hij wil dat zijn kinderen wijs en verstandig zijn.

Er is een wereldlijke en een hemelse wijsheid. De wereldlijke wijsheid bereiken we door onderwijs en door boeken te lezen. Daardoor komen we veel te weten en kunnen we omgaan met de omstandigheden van deze wereld. De hemelse wijsheid is anders. Sommige mensen denken dat ze wijs en verstandig zijn als ze de kerk bezoeken en aan hun kerkelijke verplichtingen voldoen. Dat is heel goed. Ieder kind van God moet de onderlinge bijeenkomsten en de samenkomsten trouw bezoeken en ook betrokken zijn bij het gemeenteleven. Maar dat maakt ons nog niet die wijze en verstandige mens die de Heer voor ogen heeft.

Onze lieve Heer spreekt bij de verklaring over wie wijs en verstandig is over twee zaken, een tweeërlei fundament. Hij trekt een duidelijke lijn. Een lijn tussen een wijs en dwaas mens. Hij was niet bang de mensen die zijn bijeenkomsten bezochten duidelijk te wijzen op de keuze die ze moesten maken.

We moeten bijvoorbeeld kiezen of we in het licht wandelen of in de duisternis, volledig voor de Heer Jezus en Zijn Koninkrijk gaan of voor de tegenstander en zijn duister rijk, op de smalle of op de brede weg wandelen, enzovoorts.

Voor ik afrond, wil ik de woorden van de Heer uit Mattheus 7:24-27   (BasisBijbel) citeren: [Jezus zei tegen zijn leerlingen:] “Lúister niet alleen naar wat Ik zeg, maar dóe het ook.Dan lijk je op een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwdeToen het hevig begon te regenen en te stormen en er een overstroming kwam, stortte het huis niet in. Want het was op een stevige ondergrond neergezet. Als je wel hoort wat Ik zeg, maar het niet doet, lijk je op een onverstandig man die zijn huis op zand bouwde.Toen het hevig begon te regenen en te stormen en er een overstroming kwam, [spoelde het zand weg] en stortte het huis in. Er bleef helemaal niets van over.”

Dat zijn duidelijke woorden. Een wijs en verstandig mens luistert naar het Woord van God en handelt ernaar. Aan de andere kant is een onverstandig mens iemand die hoort naar het Woord van God, maar er niet naar handelt.De Heer vindt ons wijs en verstandig als we doen wat Hij ons geleerd heeft in de eerste Bergrede. Verstandige mensen horen die ernstige en wijze woorden van de Heer uit de Bergrede en leven naar die woorden.

Zij bouwen hun huis, hun leven, hun gedrag op de rots. De Rots is Jezus.

share