Altijd vergeven

Vergeven is niet eenvoudig, vaak zelfs moeilijk, maar het hoort tot het normale leven van het kind van God. Eigenlijk is vergeven een levensstijl. Soms moeten we kleine fouten vergeven, maar vaak ook grote zonden en tekortkomingen. Zonder een leven van vergeving zullen we geen vrede met de Here God en ook niet met mensen hebben. Wie de foutjes en fouten van anderen niet kan of wil vergeven, is een grote belemmering voor zichzelf en houdt de geestelijke doorbraak tegen. Wie niet vergeeft, belemmert de verplichte liefde die ieder kind van God moet hebben voor de broeder en zuster. Niet vergeven brengt de relatie met de Here  Jezus in het nauw.

Petrus begreep dat. Hij was ervan doordrongen dat hij zijn broeder die tegen hem gezondigd had, moest vergeven. Hij wist echter niet hoe de Heer en Zijn Koninkrijk omgingen met vergeving. Wel wist hij, dat vergeven een heel belangrijke zaak in Gods Koninkrijk was en dat een vertrouwelijke omgang met God niet mogelijk was zonder vergevingsgezindheid. De Heer had hen  onderwezen, dat wie zijn broeder of zuster niet zou vergeven, ook geen vergeving van God zou ontvangen. Die woorden van de Heer hadden Petrus diep in zijn ziel geraakt. Hij had vaak problemen en conflicten met een of meer broeders. Hij wilde  geen belemmering in zijn leven en in zijn relatie met de Heiland hebben.

Daarom besloot hij heel voorzichtig de Heer te raadplegen en om zijn mening te vragen over de zaak vergeving.
Mattheus 18:21-22 (BasisBijbel): “Petrus kwam naar Jezus toe en vroeg: “Heer, hoe vaak moet ik iemand vergeven als hij iets verkeerds tegen mij doet? Zeven keer?”
Jezus zei tegen hem: “Ik zeg je: niet zeven keer, maar 70 keer zeven keer.”
Wat wilde de Heiland duidelijk maken aan zijn discipel Petrus? U moet altijd vergeven. U moet steeds weer vergeven. U kunt de Here God niet dienen zonder de gezindheid van vergeving.

Het vergeven van onze broeder en/of zuster moet als een rode draad door ons leven lopen. Vergeven mag geen enkel probleem voor ons zijn. Het hoort bij ons karakter, bij ons persoonlijk leven. Er moet in ons een diepgeworteld verlangen zijn om een leven van vergeving en verzoening te hebben.

HET PAROOL MOET ZIJN: ELKAAR ALTIJD VERGEVEN.

share