Bijbel en kerkbezoek

In het Nederlands dagblad las ik dat Amerikaanse onderzoekers van de American Bible Society het zelf bijna niet konden geloven toen zij het jaarlijkse rapport “State of the Bible” in handen kregen. Daarin lazen zij dat 26 miljoen Amerikanen sinds de coronacrisis niet meer regelmatig in de Bijbel lezen. Dat is inderdaad een scherpe daling in een land waarin de Bijbel het meest verkochte en gelezen boek is. Het is raar dat dit gebeurde in een tijd van de grote coronacrisis.

Je zou verwachten dat de Amerikanen juist in die tijd van zoveel doden en zieken troost zouden putten uit de Bijbel. De Bijbel is overal in de wereld waar er christenen zijn de voornaamste bron van troost en bemoediging.

De onderzoekers denken dat de daling van Bijbellezers te maken heeft met de daling van het kerkbezoek in de crisis. Door de corona maatregelen gingen veel kerken dicht of mochten zij maar een handvol mensen toelaten in de kerk. Het gemis aan het regelmatige kerkbezoek heeft veel schade aangericht. In Amerika is een derde van de reguliere kerkgangers niet teruggekeerd, staat in het blad. Een aantal mensen zal de kerk nooit meer bezoeken, denkt men.

De kerk werd een Online kerk, die vooral in het begin goed bezocht werd. Later werd het bezoeken van de Online kerk, volgens sommigen, minder.

Het is nu zaak voor de voorgangers en de overige leiders van de kerken om vol te gaan om de gelovigen e.a. terug te krijgen in de kerk. Dit wordt een nieuwe evangelisatie. Niet alleen het bereiken van mensen die God niet kennen, maar ook het bereiken van mensen die God kennen of gekend hebben. Bezoeken van de gemeente is beter en krachtiger dan het online bezoek.

Het was HEEL FIJN en BEMOEDIGEND dat de meeste gelovigen in crisistijd de Online samenkomsten bezochten. Het was en is een grote bemoediging voor de voorgangers en andere kerkleiders dat zij via het Internet contact konden hebben met de gelovigen. We danken de Heer voor dit middel. Wij hebben er dankbaar en vol liefde van gebruik gemaakt. Maar nu is het de tijd om, indien mogelijk, weer naar het huis van de Heer te gaan, voor de gemeenschap met de broeders en zusters en voor gezamenlijke lofprijzing en aanbidding.

Het Woord zegt in Hebreeën 10:25 NBG – “Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.”

Deze tekst in de BasisBijbel is als volgt: ”En laten we niet wegblijven uit onze bijeenkomst, zoals sommigen van jullie gewend zijn te doen. Maar we moeten elkaar blijven aanmoedigen om te leven zoals God het wil. Want de laatste dag komt eraan.”

En tenslotte deze tekst in de Bijbel in Gewone Taal (BGT) – ”Blijf ook naar de kerk komen. Sommigen van jullie doen dat niet meer, en dat is verkeerd. We moeten elkaar steunen, juist nu. Want de dag komt dichterbij waarop God gaat rechtspreken over de wereld.”

Het is een duidelijke en krachtige oproep om, indien mogelijk, de samenkomsten (weer) te bezoeken. Zo kunnen wij gemeenschap (fellowship) met elkaar hebben, elkaar bemoedigen en eventueel troosten. Wij leven in de eindtijd, de Heer Jezus komt terug.

Maar livestream blijft zeer belangrijk, ook na de corona periode.

share