Onvruchtbare kinderen Gods

Op veel plaatsen in de Bijbel wordt aangehaald dat we vrucht moeten dragen en dus vruchtbaar moeten zijn. Ons leven moet een leven zijn van aanhoudend goede dingen tot stand brengen. We moeten een zegen zijn en geen vloek. Een zegen kunnen we zijn als we vruchten die passen bij onze bekering, dragen. Praktisch ieder kind van God weet wat van een bekeerde, wedergeborenkind van God, gevraagd wordt. Zelfs zondaren en ongelovigen kunnen ons “precies” zeggen hoe we moeten leven.

Gelukkig zijn veel kinderen Gods een groot voorbeeld voor hun omgeving. Sommigen stellen helaas teleur endat is droevig.Die teleurstelling doet denken aan de Heiland die eens in een hongerige staat van verre een vijgenboom zag. Hij ging op die vijgenboom af, want Hij wist dat een vijgenboom vijgen hoort voort te brengen. Zo ook een wedergeborenkind van God. Een kind van God behoort, zonder twijfel, goede vrucht voort te brengen. Niemand twijfelt daaraan.

Zeer groot was de teleurstelling van de Heer toen Hij bij die boom aankwam en alleen bladeren vond en geen vruchten. Beseffen we wel hoe erg de Heer het vindt als Hij ons gadeslaat en alleen mooie praatjes, bladeren, tegenkomt? De droefheid van de Heer over ons is net zo groot als toen bij die vijgenboom van Bethanië. Hij vervloekte die boom. Hij zei: “Nooit ete meer iemand vrucht van u in eeuwigheid!” ( Marcus 11-14).

Dit lezende, zeggen we dat zal de Heer nooit bij ons doen. Hij zal ons blijven zegenen, ook als we geen vruchtdragen. Is dat wel zo? Ik denk het niet. Blijf dus niet volharden in een vruchteloos leven. Lees alstublieft Johannes 15:1-8. In vers 2 staat:  “Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg,”. De kinderen Gods zijn ranken aan de wijnstok, de Heer.

Lieve kinderen Gods, door genade zijn we behouden en kunnen we God dienen. Neem de woorden uit Gods Woord, de woorden van de Heiland, serieus. Elk kind van God moet vruchtbaar zijn. Het gaat in het Koninkrijk van God niet om praatjes, bladeren, maar om ons praktisch leven, vrucht voortbrengen, goed leven en zijn.

share