Ik heb je echt lief

In de Bijbel staat een bijzondere tekst die door weinigen naar waarde wordt geschat. Het gaat om Spreuken 27: 5 (NBG) – “ Een onomwonden bestraffing is beter dan verborgen liefde; oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen, maar overvloedig zijn de kussen van een vijand.”

In de BasisBijbel staat het als volgt: “Het is beter om iemand openlijk te waarschuwen dat hij verkeerd doet, dan je mond te houden omdat je van hem houdt. Strenge woorden van een vriend doen wel pijn, maar zijn met goede bedoelingen gezegd. Maar een vijand omhelst je zonder dat hij het meent.”
Alleen een echte vriend of broeder kan zulke woorden van God uitvoeren of oprecht ervaren. Het komt vaak voor dat gelovigen bang zijn de mensen die zij menen echt lief te hebben, met bepaalde zaken te confronteren. We huichelen liever, dan elkaar te confronteren met minder leuke zaken. Mensen van wie we niet echt houden, zeggen we soms zonder omwegen de hardste dingen onder het mom van de waarheid.

Huichelarij heeft in velerlei opzicht de plaats van liefde ingenomen. Bang als we zijn vrienden te verliezen. Echte, ware, liefde moet zonder angst kunnen praten over de fouten van mensen van wie we houden. We zullen hen met liefde en wijsheid op de fouten wijzen, zonder hen daarbij het gevoel te geven dat wij beter of heiliger zijn. Natuurlijk zal die liefdevolle opmerking pijn kunnen doen, maar door de liefde komt het goed. Echte liefde zegt niets aan de ander om hem bewust pijn te doen, maar vermaant om de ander op het rechte pad te brengen en/ of te corrigeren. Huichelachtige liefde maakt opmerkingen om pijn te doen. Dat is vlees, de oude mens. Echte liefde weet hoe te vermanen zonder pijn.

Echte liefde hoeft niet alles van de ander goed te keuren of er eens mee te zijn. Een vriend of broeder die alles van u goedkeurt,huichelt vaak en houdt niet echt van u.  Liefde is niet alleen zeggen, ik houd van je, ik vind je geweldig. Neen, liefde heeft geen angst om over gevoelige zaken te praten. De Heer Jezus is ons voorbeeld. Hij sprak openlijk, vol bewogenheid, over de verloochening en het verraad van zijn grote vrienden, de discipelen.

Mijn vrouw voelt zich veilig bij mijen ik voel mij veilig bij haar. Maar omdat ze heel veel van mij houdt, kan ze mij vermanen en mij op fouten wijzen. Ze wil niet dat ik in een put val, maar haar liefde behoedt mij daarvan.

Ik zou u aanraden om wie u niet echt liefheeft, ook niet te vermanen. Salomo zei zeer terecht, dat oprecht gemeend zijn de wonden door een vriendgeslagen.

Ware liefde overwint.
Liefde zonder correctie werkt niet.
Liefde zonder vermaning werkt niet.
Liefde zonder verdraagzaamheid werkt niet.
Liefde kan wonden slaan en pijn doen.
Liefde keurt niet zomaar alles goed.
Liefde huichelt niet.

share