Het licht van de wereld

Lang niet iedereen die behoort bij een gemeente, is zich bewust van de waarde en de kracht van de woorden, die de Here Jezus sprak over ons functioneren in Zijn Koninkrijk. Hij zei: “Gij zijt het licht der wereld.” (Matteüs 5:14-16). Daarom behoort er in ons leven en in onze wijze van handelen geen duisternis te zijn, want licht en duisternis gaan niet samen en kunnen geen gemeenschap hebben met elkaar.

Wie geen licht is, leeft in duisternis en heeft geen gemeenschap met God. Als de Here zegt dat wij het licht der wereld zijn, dan is het Zijn verlangen dat de mensen Hem in ons zien. De wereld en de gelovigen moeten aan onze levenswandel zien dat we oprecht van God houden. We brengen dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt en zijn een getuige en aanbeveling voor het evangelie van Jezus. Daarentegen zal een liefdeloos, agressief, gefrustreerd kind van God een heel verkeerd beeld geven van het evangelie. Door hun handel en wandel bepalen kinderen Gods de lichtsterkte van het evangelie in hun omgeving.

Toch ontdekken we steeds weer, dat er mensen zijn die van de Heer houden en toch nog in duisternis leven. Hun gedrag kan een aanfluiting zijn voor het evangelie. Ze kunnen anderen de zin ontnemen om de Heer aan te nemen. De Here is het Licht der wereld, maar Hij is nu niet op aarde. Wij zijn door Hem aangesteld om in Zijn plaats het licht te doen schijnen in deze wereld. 

share