De kracht van regels

Sommige kinderen van God houden niet van de regels in de kerk. Zij willen een vrij leven leiden, zonder zich te moeten houden aan bepaalde regels die in het Woord van God genoemd worden. Deze instelling vinden we niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het nieuwe Testament.
Andere kinderen Gods hebben bepaalde zaken bestempeld als ouderwets, niet horende bij deze tijd.

Regels kunnen we ook richtlijnen, geboden, verboden, opdrachten noemen.
Het is duidelijk en begrijpelijk dat er in elk land, elke gemeenschap of vereniging regels zijn. Landen kunnen zonder duidelijke regels, richtlijnen, geboden, verboden, opdrachten niet wel varen. Het wordt een vrijgevochten boel en er is geen orde, maar wanorde.
Ieder wedergeboren kind van God weet dat regels, richtlijnen, geboden en verboden uit het machtige onfeilbare Woord van God van eminent belang zijn. Wie van God houdt en Hem oprecht wil dienen zal zich houden aan het Woord. Dat kind van God zal de regels opvolgen en gehoorzaam zijn aan de woorden van God.

Regels vormen ons karakter naar Gods wil.
Regels horen bij het halen van de eindstreep.
Regels van God helpen ons op weg naar de eeuwigheid.
Regels van God helpen ons nu al te genieten van het eeuwig leven.
Regels helpen ons in de geestelijke strijd, want we volgen de orders van de grote Leider en Heer.
Er bestaat geen orde zonder regels.
Zonder regels is er wanorde.

God gaf Mozes de tien geboden, de tien regels, na de bevrijding van de Israëlieten uit de slavernij van Egypte. Die regels en andere zaken die de HEER gaf aan Zijn volk waren nodig om hen los te rukken uit het patroon van Egypte. Daardoor werd hun leven en denken vernieuwd, waardoor zij gemeenschap met God konden hebben.

We weten dat de seculiere wereld niet zonder regels kan; verkeersregels, belastingregels enz. De gemeente, de kerk van Christus, kan ook niet zonder regels. Ik hoop in de volgende ENews enkele regels te benoemen. Ik zal mij hierbij alleen baseren op het Woord van God. Dus geen regels noemen die mensen, kerken en groepen gemaakt en bedacht hebben. De regels die ik zal noemen, zijn van en uit Gods Woord. Ze zijn hemels.

share