De zegen van regels

Er zijn mensen die zich druk maken over regels, richtlijnen, geboden en verboden. Voor mij is het duidelijk dat de Heilige Geest niet zomaar aan de wedergeboren kinderen veel regels, richtlijnen, verboden, geboden gegeven heeft. We leven duidelijk onder de genade en zijn door genade behouden en gered door het bloed van Jezus. Toch moet het duidelijk zijn dat er ook in de genadetijd regels zijn om te leven als koningskinderen. Ik ben ervan overtuigd dat we die regels, genoemd in het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament, niet uit het hoofd hoeven te leren. De Heilige Geest zal het bekeerde kind van God alles te binnen brengen, wanneer hij het nodig heeft. Dat is ook genade.

Onderstaand noem ik enkele van die regels, richtlijnen, verboden en geboden. Toets uzelf, beproef uzelf, onderzoek uzelf en geniet van het normale christelijk leven.

Wie God liefheeft moet ook zijn broeder liefhebben. 1 Johannes 4:21
Oordeel niet.Mattheus 7:1
Spreek geen kwaad van elkander. Jacobus 4:11
Vergeld geen kwaad met kwaad. Romeinen 12,17
Vergeef elkaar en verdraag elkaar.
Wees niet bezorgd over uw leven. Mattheus 6:35
Leef in vrede met alle mensen.Jacobus 12:14
We moeten krachtig zijn in de Heer. Efeze 6:10
Bid aanhoudend bij elke gelegenheid in de Geest. Efeze  6:18
Doe de wapenrusting Gods aan. Efeze 6:11
Zegen wie u vervolgen. Mattheus 5:44
Zegen en vervloek niet.
Wees niet gelijkvormig aan deze wereld. Romeinen 12:2
Word hervormd door de vernieuwing van uw denken.Romeinen 12:2
Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest.1 Korinthe 14:1
Leg alle leugen af en spreek waarheid.  Efeze 4:25
Geef de duivel geen voet. Efeze 4:27
Geen liederlijk woord komt uit uw mond. Efeze 4:29
U mag uw samenkomsten niet verzuimen. Hebreeen 10:25
Weersta de duivel. Jacobus 4:17
Heb uw vijanden lief. Mattheus 5:44
Zoek eerst Gods Koninkrijk. Mattheus 6:35
We moeten volharden in verzoeking. Jacobus 1:12
We moeten alle vuilheid en boosheid afleggen. Jacobus 1:21
We moeten daders van het Woord zijn. Jacobus 1:22
We mogen niet met aanzien des persoons handelen. Jacobus 2:9
Laat niet veel mensen uw leraren zijn. Jacobus 3:1
Eenieder moet zichzelf onderzoeken. 1 Korinthe 11:28
De man moet naar zijn vrouw zijn echtelijke plichten nakomen. 1 Korinthe 7:3
De vrouw moet naar haar man haar echtelijke plichten nakomen. 1 Korinthe 7:3

share