De kracht van luisteren

Er is een grote behoefte naar mensen die kunnen luisteren. Het aantal mensen dat behoefte heeft aan een luisterend oor groeit met de dag. Mensen willen hun verhaal kwijt kunnen, ze willen aandacht voor hun noden. Een gemeente met mensen die tijd vrij willen en kunnen maken om naar anderen te luisteren, zal een goede reputatie hebben.

Tegenwoordig hebben we weinig tijd voor elkaar. We hebben tijd voor allerhande zaken, zolang die onze eigen zaken zijn. De Bijbel zegt echter dat de liefde zichzelf niet zoekt. Wie een liefdevol hart heeft, zal niet slechts op zijn eigen belang letten, maar ook op dat van anderen. In deze drukke en gejaagde tijd raakt het medeleven met het wel en wee van elkaar op de achtergrond. De mens heeft genoeg aan zichzelf en vergeet vaak dat er mensen om hem heen zijn die hem nodig hebben, in de eerste plaats om te luisteren.

Zelfs in persoonlijke relaties komt het nog veel te vaak voor dat mensen met elkaar in gesprek zijn, zonder echt naar elkaar te luisteren of te trachten het probleem, waar het in feite om gaat, te begrijpen. Men praat langs elkaar heen, omdat men niet echt aandacht heeft voor elkaar. Men probeert pasklare antwoorden te vinden om zo gauw mogelijk een einde te maken aan het gesprek en aangezien de ander niet de gelegenheid gehad heeft zich uit te spreken, blijft hij of zij met nog grotere frustraties zitten. Alles waar hij of zij behoefte aan had, was een luisterend oor. We moeten daarom nooit vergeten dat luisteren erg belangrijk is voor een goede en gezonde relatie. Daar waar niet naar elkaar geluisterd wordt, kan er geen sprake zijn van vrede, maar meer van onbegrip, want hoe kunnen we weten wat de ander bedoelt te zeggen, als we niet eens de tijd nemen om te luisteren naar wat hij of zij te zeggen heeft? Wie naar de ander luistert, zegt zonder woorden: “Ik neem je heel serieus. Je bent voor mij zó kostbaar, dat ik tijd wil vrij maken om naar je te luisteren.”

Sommige pastorale werkers staan te gauw klaar met een antwoord of raadgeving. In plaats van de hulpzoekende te helpen door hem de nodige aandacht te geven, zadelen ze hem op met het gevoel dat ze beter zijn en het beter weten dan hij. Maar al te vaak verlangt de hulpzoekende niet naar een antwoord op het probleem waar hij voor gekomen is, maar naar iemand die eindelijk de moeite neemt goed naar hem te luisteren. Het gaat er bij hem niet zozeer om van het probleem geholpen te worden, maar om een luisterend oor. Een luisterend oor kan vaak veel meer betekenen dan alle goed bedoelde adviezen bij elkaar. Aandachtig luisteren werkt in menig opzicht genezend. De persoon vat weer moed en zijn zelfrespect groeit als hij ervaart dat er iemand is die hem belangrijk genoeg vindt om naar hem te luisteren.

Het kan zelfs in een onrustige omgeving rust teweegbrengen.
Het kan voor een onrustige ziel de deur openen naar vrede.
Het kan de eerste stap zijn tot genezing van verwerping en minderwaardigheid. Daarom is het goed tijd vrij te maken om te luisteren. Trouwens, de persoon die aandachtig luistert, zal in veel gevallen in staat zijn zo nodig een goed en eerlijk advies te geven.

share