De samenkomst bezoeken: Zeer belangrijk

Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.”  Hebreeën 10:25.

Een duidelijke oproep aan de kinderen Gods, die denken dat ze de samenkomsten niet nodig hebben. Ze denken dat ze de Here God thuis kunnen dienen. Maar is dat waar? Gebeurt dat ook? Duidelijk is dat deze gedachtegang niet klopt, maar veeleer een voorwendsel is om de samenkomsten niet te bezoeken. Kinderen Gods die hun samenkomsten niet bezoeken, kunnen gemakkelijk in lauwheid vervallen.

Ik moet ook vermelden dat er omstandigheden kunnen zijn, waardoor het niet mogelijk is voor sommige gelovigen om naar de samenkomst te gaan. Bijvoorbeeld, werk op zondag, erge ziekte, hoge ouderdom. Deze gelovigen moeten dan contact houden met de gemeenteleiders om op andere wijze geestelijke hulp te krijgen.

Ook schreef ik in een vorige ENews dat livestream absoluut niet mag dienen als vervanger van de samenkomsten. Livestream is voor mensen die de samenkomsten echt niet kunnen bezoeken.

De fysieke samenkomst is echt anders dan livestream. De fysieke samenkomsten zijn belangrijk vanwege de gemeenschap onder de kinderen Gods, de betrokkenheid van de kinderen Gods, de mogelijkheid om elkaar aan te sporen, de dienstbaarheid aan elkaar, de zo belangrijke gezamenlijke lofprijzing en aanbidding, de gebeden voor elkaar, het zien van elkaar en het bouwen van vriendschapsrelaties.

Geen wonder dat de Heilige Geest zegt dat we onze eigen bijeenkomsten niet moeten verzuimen. Wie toch de samenkomsten moedwillig, zonder gegronde reden, verzuimt is duidelijk ongehoorzaam. Ongehoorzaam, ondanks alle vrome gedachten en uitspraken.

Ik loop al vele jaren mee in de samenkomsten en heb ontdekt dat toegewijde gelovigen hun eigen samenkomsten zelden of nooit verzuimen.

share