Hartelijk gefeliciteerd!

Wij feliciteren onze voorganger, Apostel S.L. Hofwijks, van harte met zijn 75e verjaardag. Gods rijkste zegen toegewenst. We love you! 
 
De HERE zegene u en behoede u;
de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Num. 6:24-26

 

share