Wat voorgangers zoeken

Geroepen voorgangers zoeken naar de wil van God. Ze willen zien dat hun gemeenteleden de Heer behagen, liefhebben, verhogen en trouw zijn.

Voorgangers, overal in de wereld, zijn heel blij als de kinderen Gods die deel zijn van de plaatselijke gemeente, trouw de samenkomsten bezoeken. Dat gegeven bemoedigt hen in hun roeping en bediening. Gelukkig zullen de meesten die aangesloten zijn bij een gemeente, vooral in de Evangelische gemeenten, dus ook de Charismatische en Pinkstergemeenten, niet licht hun eigen bijeenkomsten verzuimen. Ze zijn ontzettend blij als ze weer naar hun samenkomsten kunnen, om samen met de overige kinderen Gods de Here te loven en te prijzen en om opgebouwd te worden in het geloof. Trouwe kinderen Gods verlangen naar de lofprijzing, de verkondiging van het Woord, de dienstbaarheid in de gemeente en de gemeenschap met de gelovigen. Zulk een verlangen van de gemeenteleden is een grote bemoediging voor de voorgangers, overal. Maar meer nog: de Heiland wordt verheerlijkt.

Trouwe kinderen Gods zijn een grote zegen. Duidelijk is, dat er ook trouwe gelovigen zijn die graag de samenkomsten zouden willen bezoeken, maar dat niet kunnen. Sommigen vanwege ziekte, anderen vanwege hun werk. Weer anderen vanwege vakantie en andere omstandigheden. Maar van alle gelovigen wordt verwacht dat ze trouw hoog in hun vaandel dragen.

Bezoekers van een gemeente zullen ontdekken dat de voorgangers van die gemeente, eerst naar trouw kijken en dan naar talenten. Talentvolle mensen die niet trouw zijn, kunnen geen zegen voor de gemeente van God zijn. Trouwe mensen zijn misschien niet altijd zo talentvol als anderen, maar de zegen en de zalving op hun leven is opvallend en bijzonder. Daarom kom ik tot de conclusie, dat trouw belangrijker is dan talent. Het is heel mooi als men trouw en talentvol is. Talentvol is mooi, maar trouw is beter. Bijvoorbeeld, een trouw praiselid is een grotere zegen dan een talentvol, maar ontrouw praiselid. Voorgangers zoeken eerst naar trouwe mensen. Trouwe mensen zorgen ervoor dat de voorganger in vrede de dienst van de Heer kan verrichten.

share