De woorden van mijn mond

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser.” Psalm 19:15.

Het is goed om uit het Woord te bidden. Uit het Woord kunnen we veel gebeden halen. Deze gebeden zijn ongetwijfeld naar de wil van God. Bijvoorbeeld uit Psalm 19:15: Lieve Heer, mogen de woorden van mijn mond U welgevallig zijn. Heer, laat ik erop toezien dat uit mijn mond woorden komen die U welgevallig zijn. Dit gebed opent de deur naar gebedsverhoring en is ook gehoorzaamheid aan God. Duidelijk is dat we zonder gehoorzaamheid aan de Heer geen woorden kunnen spreken die God blij maken.

In ieder wedergeboren hart moet een diep verlangen zijn om God te behagen en te blijven groeien door in geloof dit gebed te bidden en ernaar te leven. Daarnaast zullen we waken over onze mond, zodat er geen liederlijke taal uit onze mond komt en we anderen niet nodeloos pijn doen met onze woorden.

God moet behagen hebben in de woorden die we spreken. Juist in deze tijd van crises is het belangrijk dat we woorden spreken die God behagen. Welke woorden uit onze mond zullen God behagen? Dat zijn woorden van geloof, woorden over een hoopvolle toekomst, woorden van troost, woorden van liefde.

Wie aldus spreekt zal God welgevallig zijn.

share