Vriendschap

In het hart van iedereen leeft een diep verlangen naar hechte vriendschap(pen). Ons hart schreeuwt om waarachtige vrienden, om betrouwbare vrienden. Iemand heeft eens gezegd: “Als u uw echte vrienden op de vingers van één hand kunt tellen, dan bent u gezegend.” Inderdaad zijn echte vrienden schaars. Mensen die er voor u zijn als u hen nodig hebt en die, ondanks uw fouten en zwakheden, uw vrienden blijven, zijn niet altijd te vinden. Ja, als het u goed gaat, als u voorspoedig bent of een belangrijke positie bekleedt, zullen velen uw vriend willen zijn, maar zijn ze wel betrouwbaar? Zijn ze niet veeleer mensen die u naar de mond praten en graag zeggen wat u wilt horen om bij u in de gunst te blijven? Mensen in nood kunnen gemakkelijker hun ware vrienden onderscheiden dan mensen, die het voor de wind gaat.

Waaraan kunnen we zien of iemand een ware vriend is? De Bijbel zegt in Spreuken 17:17:“Een vriend heeft te allen tijde lief.”  Uw vriend zal u liefhebben, ongeacht de situatie waarin u verkeert. De liefde van een vriend is niet gebaseerd op de omstandigheden, maar op u als persoon. Dus ook als u in zonde mocht vallen, zal een echte vriend u niet in de steek laten, maar alles doen wat in zijn vermogen ligt om u er weer bovenop te helpen. Niemand verwacht van ons dat we de fouten van onze vrienden goedpraten, maar wel dat we in liefde alles op alles zetten om hen terug te brengen op het spoor van de Here.

Een echte vriend zal u onomwonden vermanen als u in de fout gaat, zoals geschreven staat in Spreuken 27:6: “Oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen, maar overvloedig zijn de kussen van een vijand.”  Een echte vriend zal u op uw fouten wijzen; een valse vriend zal tegenover u zwijgen, maar er wel met anderen over spreken. Een valse vriend zal trachten u ervan te overtuigen dat uw fouten zo erg nog niet zijn, maar een goede vriend zal alles doen om u op de rechte weg te brengen. Hij zal niet aarzelen u zelfs pijn te doen, als u maar tot inkeer komt.

Ik kan me best voorstellen dat u zich nu afvraagt: Wie is dan mijn echte vriend, of zal ik ooit een echte vriend vinden?

Ik kan met volle overtuiging zeggen dat mijn vrouw mijn beste vriendin is. Ze houdt oprecht veel van mij en neemt mij zoals ik ben. Ze voldoet aan alle eisen van een ware vriendin. Maar dan blijft toch de vraag: Hoe krijg ik (andere) vrienden? Wel, ik denk dat we, in plaats van tevergeefs daaraan te denken, veeleer alles moeten doen om zelf een vriend voor anderen te zijn. Laat uw gebed steeds zijn: Maak van mij een ware vriend voor anderen. Uw verlangen een vriend te zijn voor anderen mag nooit op beantwoording van uw vriendschap gericht zijn. Ook al zou u onheus behandeld worden, blijf liefdevol. Wacht niet totdat de ander aan alle eisen van een ware vriendschap voldoet, maar begin de vriend of vriendin te zijn, ondanks hun houding naar u toe, en u zult een overwinnend leven leiden en de karaktertrekken van een ware gelovige en een ware vriend uitstralen.

share