Investering

In een landelijk dagblad las ik dat Nederland een van de meest criminele landen ter wereld is. Het stond er zo: “Van alle inwoners blijkt zestig procent al eens slachtoffer van een strafbaar feit te zijn geweest.” Met name op het gebied van beroving, diefstal, zakkenrollerij en vandalisme neemt ons land een absolute toppositie in. En dat, terwijl blijkt dat het Nederland economisch voor de wind gaat.

Het Nederlandse model, het “poldermodel”, oogst in vele landen bewondering en economen komen dan ook naar Nederland om te zien hoe het werkt. Het heeft er alle schijn van dat hoe beter het de mensen gaat, hoe egoïstischer ze worden. Het verlangen naar meer neemt schrikbarende vormen aan en de hele maatschappij werkt eraan mee. Er worden miljarden geïnvesteerd om de mensen in Nederland een in economisch opzicht steeds beter bestaan te geven. Daar is niets op tegen, want het is een goede zaak als mensen het maatschappelijk goed hebben. Toch weet ik zeker dat de mensen er veel beter aan toe zouden zijn, als er ook in geestelijke zaken geïnvesteerd zou worden. Het geestelijk klimaat in Nederland is gewoonweg slecht te noemen. Normen en waarden vervlakken. Door het geloof in God af te zweren, hebben grote groepen mensen daarmee ook vele christelijke waarden overboord gegooid. Het gebod van God: “Heb uw naaste lief als uzelf”, wordt met kreten als “middeleeuws” afgedaan. Liefde voor elkaar vindt men in het gunstigste geval alleen in de eigen kleine familiekring. Ook daar laat het tegenwoordig veel te wensen over.

Wil men een ommekeer zien in de geweldsspiraal van de laatste tijd, waarbij mensen bijvoorbeeld zomaar in elkaar worden geslagen op straat, zelfs dood worden geschopt, dan is er mijns inziens maar één afdoende oplossing en die is: Terug naar de God van de Bijbel. De anti-God houding opgeven en roepen tot Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Hij heeft ons gedemonstreerd wat liefde is en Hij heeft liefde als het hoogste goed en de hogere weg gepredikt. Hij doet ons weer denken aan elkaar en verdraagzaam zijn naar anderen toe, ook al zijn ze van een ander ras, geloof of voetbalclub. Eenieder die een bewuste keuze maakt voor Jezus Christus zal niet slechts op zijn eigen belang letten, maar ook op dat van de ander. God heeft nooit een ik-maatschappij gewild. Het is de mens die deze gecreëerd heeft in zijn ijver en hebzucht naar meer.

Het evangelie van Jezus is de laatste hoop voor deze wereld. Alleen Jezus kan de innerlijk verdeelde en onrustige mens rust geven.

share