De woorden van mijn mond

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser.” Psalm 19:15.

Het is goed om uit het Woord te bidden. Uit het Woord kunnen we veel gebeden halen. De gebeden uit het Woord zijn ongetwijfeld naar de wil van God. Bijvoorbeeld uit Psalm 19:15: Lieve Heer, mogen de woorden van mijn mond U welgevallig zijn. Heer, laat ik erop toezien dat uit mijn mond woorden komen die U welgevallig zijn.

Het spreken van de woorden die God welgevallig zijn, opent de deur naar gebedsverhoring en spreekt ook over gehoorzaamheid aan God. Duidelijk is dat we zonder gehoorzaamheid aan de Heer geen woorden kunnen spreken die God blij maken.

In ieder wedergeboren hart moet een diep verlangen zijn om God te behagen en te blijven groeien door in geloof dit gebed te bidden en ernaar te leven. Daarnaast zullen we onze mond bewaken, zodat er geen liederlijke taal uit onze mond komt en we anderen niet nodeloos pijn doen met onze woorden.

De woorden die we spreken moeten God behagen. Juist in deze tijd van crises is het belangrijk dat we woorden spreken die God behagen. Welke woorden uit onze mond zullen God behagen? Dat zijn woorden van geloof, woorden over een hoopvolle toekomst, woorden van troost, woorden van liefde.

Wie aldus spreekt en bidt zal God welgevallig zijn.

Enkele maanden geleden ben ik begonnen om “een gebed van de week” uit het Woord op te stellen en te bidden. Dit gebed wordt verspreid via de Maranatha ENews. Ik ben zeer gezegend door de gebeden, waarin ik ruimte maak om de Vader in de hemel te verhogen en te verheerlijken. Maar ik bid, ook in deze gebeden, in de Naam van onze Here Jezus Christus. Juist zoals de Heiland der wereld, onze Verlosser, ons geboden heeft.

share