Een goede vriend

Ieder kind van God is blij met goede vrienden. Goede vrienden zijn belangrijk, maar kunnen schaars zijn. Toch bestaan er goede vrienden, anders zou de Bijbel er niet over spreken. Ik mag getuigen van enkele goede vrienden in mijn leven. Jammerlijk heb ik dat niet altijd gezien. Nu zie ik dat duidelijk.

De Bijbel zegt in Spreuken 17:17 – NBG – “Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.”BGT: “Een vriend blijft je altijd trouw. Een broer of zus helpt je in moeilijke tijden.”
Het moet best moeilijk zijn dat iemand altijd lief is. Iemand die van je blijft houden onder alle omstandigheden.

Als het goed gaat en je de ander kunt zegenen is er geen vuiltje aan de lucht. Wel wordt het moeilijker als je fouten maakt en in problemen zit. Dan zal je kunnen merken wie echt van je houdt en wie zich terugtrekt en niet meer met je wenst om te gaan. Echte, goede vrienden blijven van je houden, ook al gaat het fout in je leven. Daarom zegt de Bijbel dat een vriend, echte vriend, je te allen tijde liefheeft en te allen tijde trouw blijft.  Juist in moeilijke tijden, juist na fouten, zien we hoe belangrijk echte vrienden zijn.

Een goede vriend is iemand die van je blijft houden, die je zonden bedekt, zoals de Bijbel zegt: “de liefde bedekt tal van zonden”. Spreuken 10:12 – “Haat zorgt voor ruzie. Liefde bedekt alle fouten.”(BGT).
1 Petrus 4:8 – “Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.”

Een goede vriend zal zijn vriend onomwonden vermanen, terechtwijzen en corrigeren. Wel onder vier ogen, zoals de Heiland ons gebiedt.

Lees wat er staat in Spreuken 27:5,6 – “Een onomwonden bestraffing is beter dan verborgen liefde; oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen, maar overvloedig zijn de kussen van een vijand. ” Een goede vriend zal nimmer toestaan dat de toewijding van zijn vriend aan God beschadigd wordt door fouten en zonden. Een goede vriend zal krachtig optreden, maar met liefde in het hart zijn vriend vermanen om de dwaze weg te verlaten en weer op de weg van het leven te komen.

Een goede vriend zal trouw blijven ook wanneer anderen u hebben verraden of verlaten. Deze houding is door de eeuwen heen de test van goede vriendschap geweest. Echte vrienden zijn kostbaar. Ik heb een aantal goede vrienden, maar wat verlang ik naar meer goede vrienden. Een voorganger moet het voorbeeld van de Heer Jezus volgen en een echte vriend zijn voor de broeders en de zusters.

Goede vrienden bestaan. Echte, ware vriendschap bestaat. De Heer Jezus is ons grote voorbeeld.

share