Onreinheid deel 2

In een vorige overdenking schreef ik reeds over de aanvallen die gelovigen steeds vaker te verduren hebben in hun gedachten. Het is alsof de tegenstander alles in het werk stelt om de gedachten van Gods kinderen af te houden van het Woord. Ons gedrag wordt beheerst door ons denken, en daarom zegt Gods Woord: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken…” (Romeinen 12:2). Als ons denken hervormd is naar Gods wil, dan zal ons gedrag ook dienovereenkomstig zijn. Als we onze gedachten de vrije loop laten, zullen we vroeg of laat in grote problemen komen. Door onreine gedachten te koesteren, openen we de deur voor de vijand en verliezen we elk contact met God. Niemand hoeft ten prooi te vallen aan onreine gedachten. Onze gedachten kunnen van dag tot dag vernieuwd worden en vernieuwd blijven, waardoor we een overwinnend leven kunnen leiden.

Hoe komt het dat gelovigen ten prooi vallen aan onreine gedachten? Ik denk in de eerste plaats door de werken van het vlees. Die werken worden keurig op een rijtje gezet door de apostel Paulus in Galaten 5:19 – 21: “hoererij, onreinheid, losbandigheid, twist, afgunst, zelfzucht…“. Onreine gedachten kunnen ongehinderd hun gang gaan als we zonde toelaten in ons leven. Een van de dingen die de gedachten van kinderen Gods teistert, heeft te maken met Internet; niet in het algemeen, maar door de onzedige zaken die binnen ieders bereik gebracht worden. Gelovigen die zich openstellen voor zulke zaken, raken besmet en vallen zo ten prooi aan boze geesten.

Ook mensen die aan spiritisme gedaan hebben en niet bevrijd zijn, kunnen gemakkelijk ten prooi vallen aan onreine geesten en onreine gedachten. Boze geesten zijn allen onreine geesten, die tot doel hebben de gedachten van de mens te beheersen, zodat die zal doen wat zij willen.

Kinderen Gods moeten waakzaam zijn en een duidelijk standpunt innemen ten opzichte van de Here. Het is mogelijk! Er zijn veel gelovigen die zich nooit hebben laten verleiden smerige plaatjes op Internet op te zoeken of te bellen naar sekslijnen. Ze bieden weerstand aan de duivel en vallen niet voor onreinheid.

Mensen die verstrikt geraakt zijn in de netten van onreinheid, zullen zich niet alleen schuldig maken aan seksuele zonden, maar zullen ook onrein denken en praten over anderen. Het zijn mensen die zich graag bezighouden met roddelen en lasteren.

Het is nu de tijd om ernst te maken met de dingen van de Here. Houd uw gedachten rein in de kracht van het bloed van de Here Jezus en bestrijdt elke negatieve gedachte die in u opkomt met positieve gedachten, met lofzangen, met lofprijzing en met het Woord van God. Geef niet toe aan onreine gedachten, maar overwin deze strijd in de Naam van Jezus!

share