Tijdelijk op aarde

Tijdelijk op aarde. Klopt dat en beseffen we dat wel? Leven we met de wetenschap dat ieder kind van God eens het tijdelijke voor het eeuwige leven zal verwisselen? Weten we nu al waar we de eeuwigheid zullen doorbrengen? We moeten vol gaan voor dit leven, ook al komt er eens een ommekeer. Dit leven is duidelijk zeer belangrijk en dat beseffen we ook. Ieder kind van God wil blijven leven en doet er alles aan om te blijven leven. Feit is, dat praktisch niemand dood wil gaan, maar we zijn voorbestemd om eenmaal te sterven!

Niemand weet wanneer het einde van dit aardse leven is. Daarom zeggen ongelovigen: “Laten we eten en drinken want morgen sterven we.”

Mensen die aan de Heer verbonden zijn, praten anders. Zij zeggen: “Dank U Heer, er is leven na dit leven, leven na de dood.”

De Heer spoort ons aan om een goed en gezegend leven te hebben. Ja, door strijd heen. Hij zegt in Johannes 10:10 – “De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.”  Hij is gekomen opdat we leven hebben en overvloed. Dit overvloedig leven heeft ook te maken met het leven na dit leven, dus met het eeuwige leven.

Iedereen zal met de dood geconfronteerd worden. Iedereen heeft weleens een kostbare vriend of een familielid verloren. Oude mensen sterven, jonge mensen sterven. Enkelen sterven als zij van het leven verzadigd zijn, zoals Mozes. Anderen sterven in de bloei van hun leven, soms door allerlei pijnlijke omstandigheden.

De dood moet ons niet verrassen en in problemen brengen. We moeten in dit leven weten wat we na dit leven zullen doen, waar we naar toe gaan, wie we zullen dienen en prijzen. Er is een hemel en een hel. We zijn toegewijd aan de Heer, gereinigd door het Bloed van Jezus. We leiden, door veel genade in de strijd, een overwinnend leven, om later een burger van de hemel te worden. Onze naam moet nu al opgetekend zijn in het boek van het leven,

het boek van het Lam, “de burgerlijke stand van de hemel”.

share