Het Evangelie leeft

Regelmatig verschijnen er berichten in kranten over de ontkerkelijking, maar ik ben het daar niet helemaal mee eens, aangezien er, ook in Nederland, wekelijks velen tot geloof komen. Wel moet ik toegeven dat het aantal dat niets van de Here Jezus wil weten, nog veel te groot is. Men schijnt er geen moeite mee te hebben als er over allerlei onreine zaken gesproken wordt, maar als het om het evangelie van de Here Jezus gaat, komt men in verweer.

Het aantal mensen dat zich bezighoudt met occulte zaken neemt hand over hand toe. Zich overgeven aan de vele vormen van occultisme is aan de orde van de dag.

Door onwetendheid kunnen mensen in problemen raken. Het bijwonen van bepaalde culturele manifestaties, die soms niets anders zijn dan afgoderij, kunnen mensen in problemen brengen. Ik wil hiermee niet zeggen dat cultuur afgoderij is, maar onder het mom van cultuur wordt menigmaal afgoderij bedreven. De gevolgen zijn vaak desastreus. Zonder aanwijsbare redenen kunnen er lichamelijke klachten optreden. Sommigen gaan raar doen en worden onbereikbaar voor hun omgeving. Weer anderen worden gekweld door demonische aanvallen. Diep in het hart van ieder mens leeft het besef dat er meer is tussen hemel en aarde. Door de God van de hemel te verwerpen, stelt men zich bloot aan de machten van de duisternis. Als mensen weigeren de geestelijke wereld binnen te gaan door het bloed van Jezus en Hem als hun Here en Heiland te erkennen, stellen ze de heerschappij over hun leven in feite in handen van de tegenstander. Zo komen ze in de onreine wereld terecht, met alle nare gevolgen van dien.

Daarom hebben we tot taak, met Gods hulp, de mensen door woord en daad bekend te maken dat Jezus Christus lééft en machtiger is dan de tegenstander. Sommigen lopen rond met de gevolgen van kwade invloeden. De gemeente moet deze nood in geen geval onderschatten. Gelukkig zien sommigen in dat de wereld hen niet kan helpen en gaan op zoek naar mensen die hen wel kunnen bevrijden, in de Naam van Jezus.

Laten we dan ook niet aarzelen om te prediken en te getuigen van de bevrijding in Jezus Christus. Hij maakt waarlijk vrij!

share