Goud waard

Mensen, alle mensen, zijn belangrijk voor God. De Here Jezus is voor alle mensen aan het kruis te Jeruzalem gestorven. Het is jammer, dat lang niet alle mensen het offer van God aanvaarden. Velen weigeren Hem aan te nemen en te aanvaarden, maar God houdt van alle mensen. In 1 Timotheüs 2:4 lezen we over de Heer: “die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.” Duidelijk is, dat slechts degenen die Hem aangenomen hebben als hun persoonlijke Heiland en Verlosser, deelhebben aan het reddingsplan van God. De wil van God is duidelijk. Mensen zijn waardevol, goud waard.

Om de mens deelgenoot te maken aan Gods reddingsplan is de hemelse Vader tot het uiterste gegaan. Hij heeft Zijn eniggeboren Zoon, Jezus, gegeven, om in onze plaats de prijs te betalen voor onze redding. Waarom heeft God dat gedaan? Hij heeft dat gedaan omdat Hij de mens ontzettend belangrijk vindt en wil dat allen tot erkentenis van de waarheid komen. De belangrijkheid van de mens wordt beschreven in Matheus 16:26: “Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?” Het leven van de mens met Jezus is zeer waardevol. Door de Heer te verwerpen, in woord en daad, brengen we schade aan onze ziel.

Onze ziel is heel veel waard. We kunnen alles van de wereld hebben, alle eer van mensen, heel veel geld, maar als we de Heer niet hebben, hebben we een duidelijk geestelijk probleem. Mensen die God niet kennen of erkennen, zullen het hiermee niet eens zijn. Wij, die door genade gehoor hebben gegeven aan de roepstem van God, weten beter. Wij hebben vrede met God en mensen. Onze ongerechtigheden zijn vergeven. Wij hebben vergeving van God ontvangen en hebben anderen vergeven. Wij beseffen en ervaren de liefde Gods in ons leven en zijn ons er zeer van bewust dat God ons kostbaar vindt, ja kostbaarder dan goud. Wij zijn veranderd naar Gods beeld en verlangen dat veel mensen op de Weg komen. God houdt van mensen, dus getuigen wij van onze nieuwe veranderde staat en relatie met de Heer. Wij zijn niet beter, maar anders; wij hebben Christus leren kennen.

share