Eerlijkheid

De kracht van het evangelie is onder andere zichtbaar in de vernieuwing van ons denken en handelen. Door het evangelie maken we kennis met nieuwe dingen, ja, met een nieuwe levensstijl. Het oude gaat voorbij en het nieuwe komt. De dingen die we vroeger leuk vonden, trekken ons niet meer aan. Onze vrienden en kennissen zien duidelijk dat we anders geworden zijn en vooral onze integriteit en eerlijkheid zullen hen opvallen.

De mens buiten God wordt het meest aangetrokken door christenen die leven naar hetgeen ze getuigen en prediken. Het is een verademing voor de wereld als ze zien dat er mensen zijn die, vanaf het moment dat ze kennismaakten met het krachtige evangelie van Jezus Christus, oprecht gingen leven. Maar dit wil geenszins zeggen dat ze geen fouten meer zullen maken. Een christen die geen fouten maakt, bestaat niet. De apostel Jakobus zegt:“Wij struikelen allen in VELERLEI opzicht;” – Jakobus 3:2. Het gaat echter om onze eerlijkheid.

Een eerlijk mens zal, als hij fouten maakt, zijn schuld erkennen en die belijden en, voor zover mogelijk, in orde maken. Een hypocriete christen zal, bij het al dan niet inzien van zijn fouten, volstaan met de Here om vergeving te vragen, zonder een gebaar van verzoening te maken naar de ander om de veroorzaakte schade te herstellen. Dit is een zeer goedkope handeling, die geen gehoor zal vinden in de hemel. Dit is zichzelf voor de gek houden en blijven zitten met de ontstane schuld. Het brengt geen vrede en rust in de relatie met de persoon die onrecht is aangedaan.

Na de ontmoeting die Zacheüs met de Here Jezus had, besloot hij onmid­dellijk zijn corrupte handelingen en de uitbuiting van de mensen te staken, en daarnaast ook de benadeelden alles vele malen te vergoeden. Die man was echt aangeraakt. Het was geen oppervlakkige aanraking die niet verder reikte dan zijn ziel, maar een aanraking die tot in het diepste van zijn geest doordrong.

De verandering die wij ondergaan is zichtbaar.

share