Hartelijk Gefeliciteerd!

Wij feliciteren onze voorganger, apostel S.L. Hofwijks, van harte met zijn 76e verjaardag.
HAPPY BLESSED BIRTHDAY! We love you!
Numbers 6:24-26 (GNB)
‘Moge de Heer u voorspoed geven en u in bescherming nemen.
Moge de Heer u welwillend aanzien en zich over u ontfermen.
Moge de Heer over u waken
en u geluk en vrede schenken.’
share