DE BERGREDE

Onze Heiland heeft ongetwijfeld meerdere preken op een berg gehouden. Er staan twee beroemde preken genoteerd in het machtige Woord van God. De eerste preek (Bergrede) gaat vooral over het leven van Zijn discipelen en alle mensen die Hem aangenomen hebben. De tweede Bergrede gaat over de val van Jeruzalem, de diaspora, de laatste dagen, dus de eindtijd en het oordeel over de mensen.

In deze overdenking zal ik het hebben over de eerste Bergrede. Deze preek staat opgetekend in Mattheus 5 tot en met 7.

Het is een preek die de Here Jezus hield voordat Hij aan het kruis zou sterven. Het was een tijd van veel zonde en onkunde onder de Joodse leiders en mensen die leefden onder de wet, maar dat maakt de uitgesproken woorden van de Heer niet minder belangrijk. Tot vandaag zijn die woorden bepalend voor het leven van een kind van God. Het zijn krachtige vermaningen en inzichten in het Koninkrijk van God.

Ik besef wel dat deze overdenking te kort is om alle zaken van deze eerste Bergrede uitvoerig voor het voetlicht te brengen.
Ik zal mij dan ook beperken tot onderstaande woorden van de Heiland uit Mattheus 5 tot en met 7 (NBV21):

Gelukkig wie nederig van hart zijn.
Gelukkig de treurenden.
Gelukkig de zachtmoedigen.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid.
Gelukkig de barmhartigen.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn.
Gelukkig de vredestichters
Gelukkig wie vanwege gerechtigheid vervolgd worden.
Gelukkig ben je wanneer ze je om mijnentwil uitschelden.
Jullie zijn het zout der aarde.
Jullie zijn het licht voor de wereld.
Ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.
Leg een geschil snel bij.
Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.
Heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen.
Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden.
Als je iets uit barmhartigheid geeft, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet.
Als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.
Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid.
Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.
Verwijder eerst de balk uit je eigen oog.
Bid en u zal gegeven worden.
Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.
Nauw is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe.
Pas op voor valse profeten.
Aan hun vruchten zal je hen erkennen.
Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen.
Niet eenieder die Heer, Heer tegen Mij zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan.
Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man.

share