De reinen van hart

Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.” (Matteüs 5:8)

Wie rein van hart is, kan rustig leven zonder angsten voor de dood. Rein van hart bant de vrees uit en geeft ons een hart vol zelfvertrouwen. Wie rein van hart is, heeft geen angst in de relatie met God en mensen.
Een grote schat van een mens is de rust die voortkomt uit een rein hart.
Een rein hart is gekoppeld aan reine gedachten. Als ons hoofd overspoeld wordt door onreine gedachten en plannen, kan er absoluut geen sprake zijn van een rustig leven en rein hart.
Een rein hart geeft ons een gevoel van vertrouwen en zekerheid.

Duidelijk is, dat de reinen van hart God zullen zien. Wat betekent dat? We zullen God zien? Heeft het te maken met een optisch zien van God? Heeft het alleen te maken met God zien na de dood? In het leven na de dood? God zien is ook in dit leven van grote waarde voor Gods kinderen. Het reikt in het heden en de toekomst. Nu al kunnen we God zien als we rein van hart zijn. We zullen in dit leven de liefde Gods krachtig, heel bijzonder met volle zekerheid ervaren. We zullen veel overwinningen en zegeningen zien. We zullen in dit leven een leven zonder vrees en angst, zonder vrees voor demonen, zonder vrees van overheersing door de zondige gedachten kunnen hebben. Nu, in deze tijd. En we weten zeker dat het eeuwig leven nu al begonnen is.

Wat kunnen we zoal zien als we God zien? Zijn liefde, Zijn trouw, Zijn genade, Zijn wijsheid. We zullen God zien, wil ook en vooral benadrukken dat we een vertrouwelijke omgang met God kunnen hebben. We kunnen met een rein hart tot God praten en Hij tot ons. We gedragen ons met het rein hart als kinderen van de allerhoogste God. We kunnen Hem te allen tijde onbelemmerd aanroepen en om raad vragen.

Wie rein van hart is, zal God zien en een bekende van de hemel zijn. Uw naam zal opgetekend staan in het Boek van God in de hemel en engelen zullen ten dienste van u zijn.
We moeten een rein hart begeren, gereinigd door het Bloed van Jezus. We hebben weggedaan: boosheid, driftbuien, gemeenheid, roddel en grove woorden. Dat zijn zaken van een onrein hart. We hebben een nieuw en rein hart. Door het reine hart hebben we nu goedheid, bescheidenheid, vriendelijkheid, geduld, verdraagzaamheid en vergevensgezindheid.
We hebben de oude mens met een hart van steen afgedaan en de nieuwe mens met een rein hart aangedaan.

Door de Heilige Geest ontvangen we de genade om met een rein hart te leven en in Gods tegenwoordigheid, door gebed, te staan. Nu kunnen we dagelijks een persoonlijke ontmoeting met God hebben. We zullen Hem zien, zoals het Woord zegt en een rustig leven zonder vrees en angst leiden. We zullen door de gehoorzaamheid aan Christus steeds voor een geopende hemel kunnen staan, want we zullen God zien! Mattheus 5:8.

share