Het licht der wereld

Lang niet iedereen die een kerk of gemeente bezoekt, is zich bewust van de waarde en de kracht van de woorden die de Here Jezus sprak over ons functione­ren in Zijn Koninkrijk. Hij zei: “Gij zijt het licht der wereld.” (Mattheüs 5: 14-16). Daarom behoort er in ons leven en in onze wijze van handelen geen duister­nis te zijn, want licht en duister­nis gaan niet samen en kunnen geen gemeen­schap hebben met elkaar. Wie geen licht is, leeft in de duisternis en heeft geen gemeenschap met God. Als de Here zegt dat wij “het licht der wereld” zijn, dan is het Zijn verlan­gen dat de mensen Hem in ons zien. De wereld en de gelovi­gen moeten aan onze reine levenswandel zien dat we oprecht van God houden. We brengen dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt en zijn een getuige van en aanbeveling voor het evange­lie van Jezus.

Daarentegen zal een liefde­loos, agressief, gefrustreerd kind van God een heel verkeerd beeld geven van het evange­lie.

Door hun handel en wandel bepalen kinderen Gods de licht­sterkte van het evangelie in hun omgeving. Toch ontdekken we steeds weer, dat er mensen zijn die de gemeenten bezoeken en die, ondanks alle waarschuwin­gen, in duisternis blijven leven. Hun gedrag is een aanfluiting voor het evange­lie. Ze besmeuren de naam van de Here en van hun gemeen­te. Ze ontnemen anderen het verlangen om ooit een dienst in hun gemeente bij te wonen. Vindt u het dan raar, dat menigeen een hartgrondige hekel krijgt aan zo iemand en aan alles wat met God en de gemeente te maken heeft? Men moet de Here in ons zien. De Here is het Licht der wereld en omdat Hij nu niet meer op aarde is, zijn wij door Hem aangesteld om in Zijn plaats het licht te doen schijnen in deze wereld.

Regelmatig vraag ik me af hoe het komt dat mensen die wekelijks het Woord van God horen, zich laten verleiden tot ongeestelijke woorden en handelin­gen. Ik denk niet dat allen die zo handelen, bewuste huichelaars zijn, maar dat ze nog worstelen met frustraties uit het verleden. Door nare ervarin­gen kunnen en willen ze zich niet beheersen en doen ze dingen waarvan ze binnen de kortste keren spijt hebben. Geen enkel kind van God hoeft duister­nis in het leven te accepte­ren. Zorg ervoor dat er altijd licht is in uw leven en de duisternis zal wijken. U kunt dat doen door te beginnen allen die u eens pijn gedaan hebben te vergeven, dagelijks te bidden en de Bijbel te lezen. Vergeet vooral niet alle dingen die tegen het Woord van God zijn, los te laten.

share