De gouden regel

Ik denk dat de gouden regel van de Bijbel te vinden is in Lucas 6 vers 31, waar de Here heel duidelijk het volgende zegt: “En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo.”  Dat is duidelijke taal voor allen die denken dat egoïsme loont. De Here roept zijn volk op hun denken en hun gedrag te veranderen en vooral aan elkaar te denken. Zonder onze broeders en zusters zullen we geen vrede kennen. Er is geen enkele gelovige die kan zeggen dat hij of zij het kan redden zonder de steun van de broeders of de zusters. We zijn leden van één lichaam en, evenals bij het lichaam, heeft ieder lid het andere lid nodig. We hebben elkaar nodig!

Het is daarom wijs en verstandig om te denken aan en te houden van de ander. Wie echt van zichzelf houdt, zal ook van zijn broeder en zuster houden. Wie echt gezegend wil worden, zal zijn medemens ook zegenen. Wie het goede met zichzelf voorheeft, zal dat ook hebben met zijn medemens, in het bijzonder met zijn medegelovige.

Iedereen verlangt naar een goede behandeling. Iedereen wenst met respect en liefde behandeld te worden. Iedereen wenst serieus genomen te worden. Ja, we vinden het heel normaal dat anderen ons complimenteren als we iets goeds gedaan hebben. We wensen door iedereen vriendelijk behandeld te worden. We vinden het fijn dat mensen ons beleefd groeten. We vinden het fijn dat mensen niet jaloers op ons zijn om de een of andere reden, enz.

Maar hoe staat het met ons? Hoe gaan we met onze medemensen om? Behandelen we hen met respect? Zijn we ruw in ons spreken en in ons gedrag? Vergelden we kwaad met kwaad? Zijn we jaloers als anderen iets bereiken wat buiten ons bereik ligt? Hebben we kritiek op mensen die iets gepresteerd hebben? Zijn we onbeleefd en lopen we met een strak gezicht rond?

Onthoud de gouden regel: “En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo.”  Wie liefde wenst te ontvangen, moet eerst liefde geven. Wie met respect behandeld wil worden, moet ook anderen met respect behandelen. Verlangt u van anderen dat zij u complimenteren, stop dan met het leveren van kritiek en deel eerlijke en oprechte complimenten uit. Vindt u het een goede zaak dat anderen u beleefd groeten en behandelen? Stop dan met alle ruwheid en behandel de mensen met beleefdheid en wees vriendelijk.

Alles wat u voor uzelf verlangt, doe dat anderen, dus zegen en blijf zegenen en u zult gezegend worden!

share