Het kerstfeest

Geen enkele christelijke feestdag wordt zo groots gevierd als Kerstmis, het kerstfeest. Dit feest kan niet ongemerkt aan ons voorbijgaan, want alles en iedereen om ons heen is druk in de weer om het zo gezellig mogelijk te maken.

Het is niet alleen een christelijk feest, maar het is ook een werelds feest geworden. Er wordt geld noch moeite gespaard om een kerst- sfeer te scheppen, echter zonder ook stil te staan bij de Persoon om wie het gaat: Jezus Christus.

Hoewel we weten dat 25 december niet de juiste geboortedag is van onze Here Jezus, ben ik er voorstander van om dit heuglijke feit op of rond die dag te gedenken. De juiste datum is bij geen onzer bekend.

Het is ook merkwaardig, dat onze christelijke jaartelling wel begint bij Zijn geboortejaar, maar niet bij Zijn geboortedag. Maar goed, we accepteren deze datum en zijn God grote dank verschuldigd voor het feit, dat Hij Zijn Zoon zond om in onze plaats te sterven en zo de weg tot Hem, die door de zonde verbroken was, te herstellen.

Het feest van de verjaardag van Christus mag best groots gevierd worden, want met de geboorte van Jezus brak het Licht door in deze wereld. Maar we zullen er niet veel aan hebben, indien we dit slechts zien als een geschiedkundige gebeurtenis. Na de tweede kerstdag zal alles dan weer voorbij zijn. Maar indien we ons bewust zijn van de geestelijke geboorte van Christus Jezus in ons hart, kunnen we in principe elke dag van het jaar dit christelijk feest vieren.

Ik geloof echter dat niet Kerstmis de belangrijkste christelijke gebeurtenis is, maar Pinksteren, toen door de komst van de Heilige Geest – de andere Trooster – de Gemeente van Jezus Christus geboren werd. En toch wordt er veelal minder aandacht aan dit feest besteed. Het “kindje” Jezus is onschuldig en vormt voor niemand een bedreiging. De meeste mensen weten echter geen raad als het gaat om het spreken in nieuwe tongen en andere geestesuitingen. De uitstorting van de Heilige Geest heeft een revolutie in de hele wereld teweeggebracht.

Daarom wil ik u met dit kerstfeest aansporen om niet slechts de geboorte van het kindeke Jezus te gedenken, maar ook te denken aan Golgotha, aan de Opstanding, aan de Hemelvaart, aan de Weder- komst van Jezus en… aan Pinksteren.

Een gezegend en wel doordacht kerstfeest en Gods genade en kracht in 2024.

share