Pasen

Pasen is heel belangrijk voor ons. Het is zonder meer het belangrijkste feest voor de christenen. Het is het feest van de opstanding uit de dood van Jezus Christus, onze Heiland en Heer. Dankzij deze opstanding zijn we verbonden aan Christus. Niet verbonden aan een dode Heer, maar aan de opgestane Heer. Alles wat we zijn en wat we mogen doen voor God is vanwege de opgestane Jezus Christus. Waar zouden we zijn in ons geloofsleven als de Heer niet was opgestaan? Omdat Hij leeft zijn we overwinnaars en kunnen we kinderen van God zijn.

Als de Heer niet was opstaan zou ons geloof zonder inhoud zijn. In 1 Korinthe 15 vers 16 (NBV) staat het als volgt: “Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered.”

Dank God, de Heer is WAARLIJK opgestaan. Ons geloofsleven is vruchtbaar. We zijn daadwerkelijk verlost van de zonde en van de onderdrukking van de tegenstander. We zijn geen slaven van de zonde meer, maar door Gods genade en Geest zijn we vrij. We zijn verlost uit de macht van de duisternis, omdat de Heer is opgestaan. In het Bijbelboek Colossenzen staat dat we gered zijn uit de macht van de duisternis en overgebracht zijn naar het rijk van zijn geliefde Zoon die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

Het is heel duidelijk. Zonder de opstanding uit de dood is er geen:

– overwinning over de dood, – Pinksteren,

– opstandingsleven,
– wedergeboorte,
– wederkomst van Christus.

Jezus leeft. Hij is echt opgestaan. Hij heeft de zonde en de dood overwonnen.
Ondanks de vele pogingen van de goddelozen en de wereldgeesten om de opstanding van de Heer belachelijk te maken door twijfel te zaaien in de harten van de mensen, mogen we krachtig belijden en samen met een grote wolk van getuigen vaststellen dat de opstanding een feit is en dat Jezus leeft. AMEN.

share