Veel aandacht voor PASEN

Vele kerken en gemeenten besteden dit jaar veel aandacht aan Pasen. Er zijn bijzondere diensten. Sommige gemeenten, zoals de Maranatha, hebben een Paasconferentie. In de gemeente in Amsterdam staan de samenkomsten drie dagen in het teken van Pasen. Ook in de gemeenten te Almere, Amsterdam Zuidoost, Wageningen en Saramacca in Suriname is met Pasen het opstandingsfeest aan de orde.

Het is een goede zaak dat eenieder die wij kunnen bereiken met de samenkomsten, de ware betekenis van Pasen hoort. Pasen bestaat niet uit paaseieren en paasbrood, maar uit de opstanding van Jezus uit de doden. Het moet tot eenieder doordringen dat Pasen ECHT heeft plaatsgevonden. DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN.

De opstanding uit de doden van Jezus Christus is van groot belang voor ons christelijk geloof en voor de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het leven van een christen.

Laat mij even citeren uit 1 Korinthe 15:13 (BasisBijbel) – wat de apostel Paulus over de opstanding zegt:
“Want als er geen opstanding uit de dood bestaat, is Christus óók niet

opgestaan uit de dood. En als Christus niet is opgestaan uit de dood, dan betekent onze boodschap helemaal niets. Dan heeft het ook geen zin om in Hem te geloven. Dan hebben we leugens over God verteld. Want dan hebben we van God gezegd dat Hij Christus weer levend heeft gemaakt, terwijl dat niet zo is als er geen opstanding uit de dood bestaat.

Want als er geen opstanding uit de dood bestaat, is Christus ook niet uit de dood opgestaan. En als Christus niet uit de dood is opgestaan, heeft het geen zin om in Hem te geloven. Dan zijn we nog steeds schuldig door onze ongehoorzaamheid aan God. Dan zijn ook de mensen die in Christus geloofden toen ze stierven, verloren gegaan. Als we alleen voor het leven hier op aarde het goede van Christus verwachten, zijn we de zieligste mensen van de hele wereld.”

Als Hij niet is opgestaan,

  • –  betekent onze boodschap (prediking) niets.
  • –  heeft het geen zin om in Hem te geloven.
  • –  hebben wij leugens over Hem verteld.
  • –  zijn wij dan nog schuldig aan onze zonden (onzeongehoorzaamheid).
  • –  zijn de mensen die in Christus gestorven zijn verloren.
  • –  zijn wij de zieligste mensen van de hele wereld.Maar prijst God. Met geheel ons hart geloven wij, vol overtuiging, dat JEZUS WAARLIJK IS OPGESTAAN EN DAT HIJ LEEFT!!!
share