Onreinheid

In een stad als Amsterdam tracht de duivel gelovigen te vangen door onreinheid. Niet alleen door onreine handelingen, maar ook en vooral door onreine gedachten. Velen worden door hem aangevallen in hun gedachteleven. Hij weet dat als hij erin kan slagen het denken van de mens onder controle te krijgen, hij die hele mens kan verslaan door hem zover te krijgen, dat hij onreine handelingen gaat plegen. De vijand heeft vele troeven in handen en wie niet waakzaam is, zal de strijd verliezen, want hij spaart niemand. Iedereen kan aangevallen worden. Het maakt niet uit hoe lang u bekeerd bent of welke dienst u in de gemeente vervult, hij zal altijd weer proberen u met zijn wapens van onreinheid te treffen. Ja, zelfs voorgangers en andere leiders ontkomen daar niet aan. Er zijn ooit publicaties verschenen, waarin feiten aangehaald werden over gestruikelde leiders.

De Bijbel zegt ons dat de Here Jezus op gelijke wijze als ons verzocht is geweest, doch zonder te zondigen. Hij, onze Here, is ook de Enige, van wie gezegd kan worden dat Hij in verzoeking nooit gezondigd heeft. Ieder ander, wie en wat hij ook is, is weleens in verzoeking gestruikeld. Paulus zegt ook: “Wij struikelen allen in velerlei opzicht…”(Jacobus 3:2). Waakzaamheid is daarom geboden, want die onreine machten steken de laatste tijd overal de kop op. Ze maken vrijelijk gebruik van de televisie, social media, boeken, tijdschriften, etc. Vooral internet blijkt voor velen een struikelblok te zijn, want pornografie kan vrij en ongemerkt binnengehaald worden. Vele huwelijken en gezinnen zijn daardoor in problemen gekomen.

Niemand kan dus voorkomen dat hij of zij aangevallen wordt in de gedachten, maar we moeten niet toestaan dat die gedachten ruimte krijgen en vrucht gaan dragen. Iemand heeft ooit gezegd: “We kunnen niet verhinderen dat een vogel bij het overvliegen een poepje op ons hoofd doet, maar we kunnen wel verhinderen dat hij een nest op ons hoofd bouwt”. Zo kunnen we ook verhinderen dat die onreine gedachten de overhand nemen en een eigen leven gaan leiden, met alle nare gevolgen van dien. Als we niet waakzaam zijn en ze gaan koesteren, zal onze val mogelijk zijn. Laten we daarom ons denken corrigeren. De apostel Paulus waarschuwt ons in Romeinen 12:2: “Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.”

Laten we vooral niet blijven zitten met al die onreine gedachten, maar opstaan en ze belijden als zonde. Laten we daartegenover reine en opbouwende gedachten stellen. De duivel en de zonde hoeven niet te heersen over ons denken. We hoeven geen slaven te zijn van onreine gedachten, maar moeten bij de eerste tekenen al handelend optreden in de kracht van de Here.

Bent u, of wordt u nog steeds aangevallen door onreine gedachten? Neem dan vandaag nog een besluit en vraag de Here om vergeving. Ruim alles op wat u tot zonde kan verleiden. Schroom niet passende maatregelen te treffen in uw huis en omgeving en houdt u verre van de zonde. Er is kracht in het bloed van Jezus!

share