De Bijbel lezen

Ik geloof met heel mijn hart, dat het dagelijks lezen uit de Bijbel onontbeerlijk is voor een gezonde, persoonlijke, geestelijke groei en voor het gemeenteleven. Het lezen uit het Woord van God houdt de menselijke geest fris, brengt hem dichter tot God en stelt God ook in de gelegenheid om dagelijks tot hem te spreken.

Regelmatig hoor ik geluiden van mensen die naarstig verlangen naar een woord uit de mond van een profeet. Ze denken dat een woord uit de mond van een profeethet overtuigende bewijs is dat God van hen houdt en bemoeienis heeft met hun leven. Maar is dat wel zo? Zeker niet! De liefde van God voor ons is ook zonder een profeten­woord buiten enige discussie. In het lezen en bestuderen van Gods Woord vinden we voldoende bewijs van Zijn liefde voor ons. Boven­dien blijkt het woord, gesproken bij monde van een profeet, niet altijd betrouwbaar te zijn. Het Woord van God is echter te allen tijde betrouwbaar.

Ik ben ervan overtuigd dat God dagelijks tot ons spreekt door Zijn Woord. Gods Woord kunnen we zien als Zijn liefdesbrief aan ons. Het Woord heeft ons altijd iets nieuws te vertellen. Om dat te ont­dekken, moeten we er eenvoudigweg een gewoonte van maken dagelijks tijd vrij te maken om het te lezen.

Ik heb het hierbij niet over de gewoonte die sommige pinkstergelovi­gen hebben om de Bijbel op te slaan, de vinger ergens te prikken en dan te zeggen: “Dat is Gods Woord voor mij vandaag”. Gelovigen die dit doen, weten uit ervaring dat ze soms bepaalde teksten krijgen, die ze dan ook prompt afwijzen. Ze herhalen deze handeling, totdat ze een woord krijgen dat in lijn is met hun denken. Waar ik het wel over heb, is het eenvoudigweg lezen uit het Woord, systematisch of anderszins. Onder het lezen zal de Heilige Geest u bepaalde dingen duidelijk maken en zal de tekst voor u gaan leven.

Ik maak mij zorgen over het gebrek aan tijd om het Woord te lezen. Vaak hebben de gelovigen meer tijd voor het lezen van kranten, tijdschriften en boeken, al dan niet christelijk, dan voor Gods Woord. Er wordt niet voldoende tijd vrijgemaakt om de Bijbel te lezen. Ik denk dat gelovigen er een gewoonte van moeten maken om dagelijks minstens vijftien minuten te besteden aan het lezen van het Woord van God, niet haastig, maar rustig. Hij die hiervan een gewoonte maakt, zal weldra ontdekken dat hij ongemerkt veel langer zal lezen dan de voorgenomen vijftien minuten. De wedergeboren geest van de mens verlangt naar voedsel en als hij geen voedsel uit de hemel krijgt, zal hij weldra geestelijk sterven of overheerst worden door het vlees en zijn begeerten. De beste manier om gezond uit het Woord te “eten” is, dat met een biddend hart te doen. Als wij, wedergeboren gelovigen, dat niet doen, zullen de woorden niet tot onze geest doordringen. Evenmin heeft het bidden hemelse kracht als het niet gecombineerd wordt met het lezen van het Woord van God. Beide zijn nodig. Ze vormen een éénheid, het gebed en het Woord.

Begrijpt u nu waarom een biddend hart verlangt naar het lezen van de Bijbel en waarom eenieder die naar geestelijk voedsel uit het Woord verlangt, een diep verlangen heeft om te bidden en te lofprij­zen? Lees daarom de Bijbel en bid elke dag als u groeien wilt!

share