Luisteren

Er is een grote vraag naar mensen die kunnen luisteren. Het aantal mensen dat behoefte heeft aan een luisterend oor groeit met de dag. Mensen willen hun verhaal kwijt kunnen, ze willen aandacht voor hun noden. Een gemeente met mensen die tijd willen en kunnen vrijmaken om naar anderen te luisteren, zal een goede reputatie hebben.

Tegenwoordig hebben we weinig tijd voor elkaar. We hebben tijd voor allerhande zaken, zolang die onze eigen zaken zijn. De Bijbel zegt echter dat de liefde zichzelf niet zoekt. Wie een liefdevol hart heeft, zal niet slechts op zijn eigen belang letten, maar ook op dat van anderen. In deze drukke en gejaagde tijd raakt het medeleven met het wel en wee van elkaar op de achtergrond. De mens heeft genoeg aan zichzelf en vergeet vaak dat er mensen om hem heen zijn die hem nodig hebben, in de eerste plaats om te luisteren.

Zelfs in persoonlijke relaties komt het nog veel te vaak voor dat mensen met elkaar in gesprek zijn, zonder echt naar elkaar te luisteren of te trachten het probleem, waar het in feite om gaat, te begrijpen. Men praat langs elkaar heen, omdat men niet echt aandacht heeft voor elkaar. Men probeert pasklare antwoorden te vinden om zo gauw mogelijk een einde te maken aan het gesprek en aangezien de ander niet de gelegenheid gehad heeft zich uit te spreken, blijft hij of zij met nog grotere frustraties zitten. Het enige waar hij of zij behoefte aan had, was een luisterend oor. We moeten daarom nooit vergeten dat luisteren erg belangrijk is voor een goede en gezonde relatie. Daar waar niet naar elkaar geluisterd wordt, kan er geen sprake zijn van vrede, maar meer van onbegrip, want hoe kunnen we weten wat de ander bedoelt te zeggen, als we niet eens de tijd nemen om te luisteren naar wat hij of zij te zeggen heeft? Wie naar de ander luistert, zegt zonder woorden: “Ik neem je heel serieus. Je bent voor mij zo kostbaar, dat ik tijd wil vrijmaken om naar je te luisteren.”

share