Amsterdam Global HUB of Christianity

HUB Flyer_Amsterdam_sep2017-def

Op 25 en 26 september is Maranatha Ministries gastheer voor een Summit van ‘The Global HUBS of Christianity’, onderdeel van Billion Soul Network.

Een van de sprekers tijdens deze HUB is Michale Knight.

Op zestienjarige leeftijd werd Michael Knight in een ouderwetse opwekkingstent – met een vloer van zaagsel – geroepen tot de bediening. Zijn katholieke achtergrond werd als kind omgevormd toen het gezin zich aansloot bij de Pinksterbeweging. Hij is betrokken geweest bij ’s lands grootste Jeugdbewegingen in Stadscentra en is actief betrokken geweest bij het stichten van kerken voor ”Word of Faith” kerk. Hij was Nationaal Directeur van de Jeugd Bediening voor de” International Pentecostal Holiness Church”” en is tegenwoordig de Nationaal Coördinator voor het stichten van kerken voor de “Churches of God (Cleveland, TN)”. Hij heeft een Bachelor’s graad in Wetenschappen behaald aan de Lee Universiteit, een Master’s graad in Godgeleerdheid behaald aan de “Church of God” Seminarie en een Doctoraat in Strategisch Leiderschap behaald aan de Regent Universiteit.

Op dit moment woont hij in Madisonville Kentucky met zijn echtgenote Jennie en hun drie kinderen: Lillie, Ella en Aiden. Samen met zijn echtgenote is hij voorganger van de “Covenant Community Church” die ongeveer 2000 leden telt. De afgelopen 7 jaar heeft hij meer dan 2600 kerkplanters(stichters) persoonlijk getraind en heeft hij in vrijwel elk deel van de wereld spreekbeurten vervuld.

De tweede spreker van de HUB is de bij ons bekende medeoprichter van Billion Soul Network, Dr. James O. Davis.

Billion Soul Network is een netwerkorganisatie voor voorgangers en leiders met als doel de plaatselijke kerk toe te rusten om in onze generatie de Grote Opdracht te helpen verwezenlijken.

 

Voorgangers en leiders kunnen zich opgeven voor deze bijeenkomsten bij het Secretariaat van de Maranathakerk (dinsdag tot en met vrijdag van 09.00-16.30 uur) telefoonnummer 020 – 667 58 58 of per email info@maranatha.nl.

De deelname bedraagt € 50,00 per persoon, dit is inclusief een lunch. U kunt de kosten over maken op rekening nr. NL58 INGB 0004 8637 20 o.v.v. HUB Summit.

 

Lees meer:

Global HUBS of Christianity

Global Hubs of Christianity (NL)

Top 10 Benefits van ‘Global HUBS of Christianity’

4 sessies van een Global HUB

Veel gestelde vragen over ‘Global HUBS of Christianity’

• Website Billion Soul Network

 

HUB onderwerpen:

  • Stewarding Your Life’s Mission
  • Turning Members into Missionaries
  • The Five Core Commitments
  • Knowing the Whole Bible
  • Climbing Visionary Mountains
  • Synergizing Across Generational Lines
  • GRADUATION CELEBRATION