Anbi

Naam:
Stichting Maranatha Ministries Volle Evangelie

RSIN/fiscaal nummer ANBI:
806959344

Contactgegevens:
Meer en Vaart 318 – 1068 LG Amsterdam

Bestuur:
Dhr. S.L. Hofwijks, voorzitter
Dhr. G.A. Liesdek, secretaris
Dhr. R.S.C. Groenveld, penningmeester
Mw. M.L.V. Woldendorp-Voorn, lid
Mw. E.L.J. Hofwijks-Rasoelbaks, lid
Mw. J.J. Pieternella-Pinas, lid
Mw. Ir. J.A. Schoneveld-Caffé, lid

Beleidsplan:
Het realiseren van evenwichtige gelovigen met als doel het Evangelie op een effectieve manier te verkondigen. Dit wordt ondermeer bereikt door studies, seminars, conferenties, celbijeenkomsten teneinde de groei tot geestelijke volwassenheid gestalte te geven.

Beloningsbeleid:
Volgens de richtlijnen van VPE.

Doelstelling:
De activiteiten van Stichting Maranatha Ministries Volle Evangelie bestaan voornamelijk uit de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus in de ruimste zin des woords.

Verslag uitgeoefende activiteiten:
–       Organiseren van diverse bijeenkomsten om het Evangelie te verkondigen.
–       Organiseren van bijzondere activiteiten voor de jongeren, de vrouwen, de mannen en de alleenstaanden.
–       Organiseren van seminars en het geven van pastorale hulp aan huwelijken.
–       Verlenen van pastorale hulp, in de eerste plaats aan de gelovigen van Maranatha Ministries Volle Evangelie.
–       Geven van sociale hulp en adviezen, in de eerste plaats aan de gelovigen van Maranatha Ministries Volle Evangelie.

Financiële verantwoording:
Verkorte-balans2023
Standaardform-publicatieplicht-kerkgenootschappen-2023