Betaling voltooid

Gelukt!
Hartelijk dank voor uw gift aan Maranatha Ministries.