Beveiliging

De beveiliging zorgt voor de veiligheid in de gemeente. Gelukkig doen zich maar weinig problemen voor, maar toch zijn er op zondag altijd een aantal broeders aanwezig die de orde handhaven indien nodig.