Maranatha Bijbelschool 2019

De nieuwe Maranatha Bijbelschool begint, zo de Heer wil, op zaterdag 19 januari 2019. Wij zullen op de vernieuwde Bijbelschool het accent leggen op de Bijbel, het onfeilbare Woord van God. De volgende onderwerpen komen onder andere aan de orde:

  • Overzicht Nieuwe Testament
  • De 400 stille jaren
  • De Vijfvoudige Bediening
  • Eschatologie – Leer van het Einde
  • De Bedelingen
  • Gods Economie

Inschrijvingen zijn mogelijk via onderstaand inschrijfformulier.