Echtparen

Préhuwelijkbijeenkomsten

Het préhuwelijk is een samenkomst voor gelovigen die willen trouwen en is bedoeld ter voorbereiding op de verantwoordelijkheden die het huwelijk met zich meebrengt. Ook worden hier belangrijke adviezen en instructies ter overweging meegegeven en wordt men geadviseerd over de praktische voorbereidingen op de trouwdag.

Marriage Update

Om een extra impuls te geven aan het huwelijksleven is er een aantal keer per jaar een bijeenkomst voor de getrouwden. Er worden zaken besproken waar je in een huwelijk mee te maken hebt.

Huwelijks Counceling

In de Bijbel staat: ”Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet”. Het kan voorkomen dat er in een relatie problemen ontstaan die niet gemakkelijk op te lossen zijn. Er zijn diverse gekwalificeerde medewerkers beschikbaar met een luisterend oor en een goed advies, om met Gods hulp huwelijken te herstellen.