Recurring

Voorbede leiders MM

Maranatha kerk Cabotstraat 33, Amsterdam (West), Nederland

Met ingang van zondag 9 juli beginnen we met de voorbede door de leiders van de gemeente. Dat betekent dat de leiders (diakenen, oudsten, pastors, bestuursleden) worden verwacht om te bidden van 09.45 tot 10.15 uur in de Lounge (Wijkzaal). De voorbededienst zal geleid worden door de voorganger en/of diaken Martin Faverus.

Echtparenavond

van der Valk hotel, A4 Schiphol Rijksweg A4, Hoofdorp, Nederland
Recurring

Voorbede leiders MM

Maranatha kerk Cabotstraat 33, Amsterdam (West), Nederland

Met ingang van zondag 9 juli beginnen we met de voorbede door de leiders van de gemeente. Dat betekent dat de leiders (diakenen, oudsten, pastors, bestuursleden) worden verwacht om te bidden van 09.45 tot 10.15 uur in de Lounge (Wijkzaal). De voorbededienst zal geleid worden door de voorganger en/of diaken Martin Faverus.

Senioren Kerstfeest

Maranatha kerk Cabotstraat 33, Amsterdam (West), Nederland