Strijdersteam

Het strijdersteam bidt voor mensen die gebonden zijn, om de persoon in Jezus naam vrij te maken. Het strijdersteam is actief op de zondag in een aparte ruimte, en bestaat uit mensen die de nodige ervaring hebben op dit vlak.

Veel mensen uit de gemeente kunnen getuigen van grote veranderingen in hun leven nadat het strijdersteam voor hen gebeden heeft.