Vertaling

In de dienst komen soms ook mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Om deze mensen ook een plek te bieden in de gemeente is er vertaling aanwezig tijdens de diensten op zondag. Op het balkon in een vertaler aanwezig die de preek vertaalt, de bezoekers kunnen vervolgens via een koptelefoon de dienst volgen in hun eigen taal.

Op dit moment bieden we alleen een Engelse vertaling aan.

Naast het permanente vertalen tijdens de diensten op zondag worden preken van sprekers uit het buitenland ook vertaald, vanaf het podium in het Nederlands. Hier zijn een aantal mensen uit de gemeente actief mee, maar soms worden ook externe vertalers ingezet bij een taal die niemand in de gemeente machtig is.