Author Archives: philipphilip

in Overdenkingen

Vrucht dragen

We zijn geroepen om vrucht te dragen. Toen de Here Jezus eens honger had en geen vrucht vond aan de vijgenboom, vervloekte Hij die. Hij had niets aan een boom die vol bladeren zat, maar...

0
april 06, 2018
in Overdenkingen

De kracht van bidden

Gelukkig beseffen velen dat bidden tot God niet alleen een voorrecht is, maar ook de weg om in contact met God te komen. De Heer Jezus was de grootste promotor van het bidden. Hij spoorde...

0
maart 30, 2018
in Overdenkingen

Psalm 19:15

“Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser.” Psalm 19:15 Het is goed om uit het Woord te bidden. Uit het...

0
maart 09, 2018
in Overdenkingen

Lucas 18:1

Lucas 18:1: “Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven.” (NBV)   Bidden tot God is heel belangrijk. Dat moet ieder kind van God beseffen. Iemand...

0
maart 02, 2018
in Overdenkingen

Johannes 3:16

Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Mensen, alle mensen, zijn...

0
februari 16, 2018
in Eerste stappen met Jezus

Van mijn hart naar uw hart

Beste vriend, Op het moment dat u Jezus Christus in uw leven had aangenomen, werd u geboren in de familie van God. De bijbel noemt dit “opnieuw geboren” worden. Dit is een geestelijke wedergeboorte. Door...

0
juli 04, 2017