Nieuws


Leraren

Leraren

Gods Woord spreekt heel duidelijk over de gevolgen die het gemis aan kennis van het Woord met zich meebrengt. In Hosea 4:6 lezen we:”Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat...


Lees verder

Bijbelschool 2021/22

Bijbelschool 2021/22

  De Maranatha Bijbelschool, afgekort MBS, is een gemeenteschool. Het is een training die als doelstelling heeft, broeders en zusters die zich verbonden voelen aan onze gemeente te onderwijzen, op te bouwen en toe...


Lees verder

Zaterdag 16 oktober vindt onze Maranatha Bijbelschool plaats. U bent van harte welkom om de les bij te wonen in de kerk. De studenten die zich aangemeld hebben, worden op deze dag verwacht. Indien...


Lees verder

Maranatha Bijbelschool MBS

Maranatha Bijbelschool MBS

De Maranatha Bijbelschool (MBS) is op zaterdag 18 september van start gegaan. De volgende les is op zaterdag 2 oktober. De MBS vindt elke eerste en derde zaterdag van de maand plaats in de...


Lees verder

Uw geloof

Uw geloof

Ik wenste wel dat allen die de Here als hun Heer aanvaard hebben, zouden beseffen hoe belangrijk hun persoonlijk geloof in Hem wel is. Het aantal christenen dat hun lichamelijk en geestelijk welzijn afhankelijk...


Lees verder

Hartelijk gefeliciteerd!

Hartelijk gefeliciteerd!

Op deze dag, 16 september 2021, feliciteren wij onze voorganger, S.L. Hofwijks, heel hartelijk met zijn 74e verjaardag! Wij bidden u Gods rijke zegen toe en nog vele gezonde jaren. We love you!


Lees verder

Heilig Avondmaal

Heilig Avondmaal

Aanstaande zondag 12 september vieren we D.V. het Heilig Avondmaal in beide diensten. Ook online (Livestream). Denk dan aan uw wijn en brood.


Lees verder