Author Archives: philipphilip

Dien de Here oprecht
in Nieuws, Overdenkingen

Dien de Here oprecht

Ik ben tot de conclusie gekomen dat veel problemen waar kinderen Gods mee te maken krijgen, voorkomen kunnen worden als ze de Here oprecht dienen. Het oprecht dienen van de Here houdt mijns inziens in,...

0
september 22, 2023
Hartelijk Gefeliciteerd!
in Nieuws

Hartelijk Gefeliciteerd!

Wij feliciteren onze voorganger, apostel S.L. Hofwijks, van harte met zijn 76e verjaardag. HAPPY BLESSED BIRTHDAY! We love you! Numbers 6:24-26 (GNB) ‘Moge de Heer u voorspoed geven en u in bescherming nemen. Moge de...

0
september 15, 2023
De grote opdracht
in Nieuws, Overdenkingen

De grote opdracht

De grote opdracht werd gegeven aan alle discipelen van de Heiland. Ik denk dat het een persoonlijke oproep was, die niet uitging van een grote organisatie. De Heer wilde dat Zijn discipelen zich na Zijn...

0
september 15, 2023
Nederland voor Jezus
in Nieuws, Overdenkingen

Nederland voor Jezus

Het christendom ontleent haar kracht en groei aan het principe van vermenigvuldiging. Van iedere gelovige wordt verwacht dat hij vrucht draagt, dus zich vermenigvuldigt. Het leiden van anderen tot de Here, of anders gezegd, het...

0
september 08, 2023
De Heilige Geest in ons leven
in Nieuws, Overdenkingen

De Heilige Geest in ons leven

De Heilige Geest wil een persoonlijke relatie met ons hebben. Hij wil actief zijn in ons leven. Hij wil ons bekendmaken met hetgeen de Here met ons voorheeft en met alles wat Hij van ons...

0
september 01, 2023
Medewerkers en Discipline
in Nieuws, Overdenkingen

Medewerkers en Discipline

Iedere gemeente is voor een zeer groot deel afhankelijk van de diensten van vrijwilligers. Het is niet doenlijk, voor geen enkele gemeente, alle posten te bemannen met fulltimers. Daarom beseft iedere voor­ganger het grote belang...

0
augustus 25, 2023
Eerlijkheid
in Nieuws, Overdenkingen

Eerlijkheid

De kracht van het evangelie is onder andere zichtbaar in de vernieuwing van ons denken en handelen. Door het evangelie maken we kennis met nieuwe dingen, ja, met een nieuwe levensstijl. Het oude gaat voorbij...

0
augustus 16, 2023
Pleiten
in Nieuws, Overdenkingen

Pleiten

Het gaat kinderen Gods steeds gemakkelijker af om elkaar af te vallen en aan te klagen. Het negatief spreken over anderen wordt door sommigen als de normaalste zaak van de wereld beschouwd. Men gaat ervan...

0
augustus 11, 2023
Goud waard
in Nieuws, Overdenkingen

Goud waard

Mensen, alle mensen, zijn belangrijk voor God. De Here Jezus is voor alle mensen aan het kruis te Jeruzalem gestorven. Het is jammer, dat lang niet alle mensen het offer van God aanvaarden. Velen weigeren...

0
augustus 04, 2023
Weet wat u eet
in Nieuws, Overdenkingen

Weet wat u eet

Gods Woord spreekt heel duidelijk over de gevolgen die het gemis aan kennis van het Woord met zich meebrengt. In Hosea 4:6 lezen we: “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat...

0
juli 27, 2023