Author Archives: philipphilip

De strijd in onze gedachten
in Nieuws, Overdenkingen

De strijd in onze gedachten

Een van de grootste problemen waar de gelovige mee te kampen heeft, is de strijd in de gedachten. De vijand laat geen enkele gelegenheid voorbijgaan om vat te krijgen op het innerlijke leven van de...

0
mei 17, 2024
De Heilige Geest leeft
in Nieuws, Overdenkingen

De Heilige Geest leeft

Het besef dat de Heilige Geest een zeer voorname plaats inneemt in het leven van de gelovige, gaat meer en meer leven onder predikers en gemeenteleden. Een gemeente zonder de bijstand van de Heilige Geest...

0
mei 01, 2024
Persoonlijk geloof
in Nieuws, Overdenkingen

Persoonlijk geloof

ZONDER GELOOF KUNNEN WIJ GOD NIET BEHAGEN Ik wenste wel, dat allen die de Here als hun Heer hebben aanvaard, zouden beseffen hoe belangrijk hun persoonlijk geloof in Hem is. Het aantal christe­nen dat hun...

0
april 26, 2024
Vreemd vuur, of...
in Nieuws, Overdenkingen

Vreemd vuur, of…

HEER, WE VERLANGEN NAAR DE ZALVING. Het is me opgevallen, dat vele christenen elke manifestatie van kracht zien, als het zichtbare teken van de zalving van Gods Geest over ons leven. Sommige bidders gaan ervan...

0
april 19, 2024
De Bijbel
in Nieuws, Overdenkingen

De Bijbel

Deze week beginnen we met de School of Ministry. Het Woord van God, de Bijbel,staat centraal in deze korte opleiding. De Bijbel staat ook centraal in al onze samenkomsten. We geloven in de waarheid van...

0
april 05, 2024
Veel aandacht voor PASEN
in Nieuws, Overdenkingen

Veel aandacht voor PASEN

Vele kerken en gemeenten besteden dit jaar veel aandacht aan Pasen. Er zijn bijzondere diensten. Sommige gemeenten, zoals de Maranatha, hebben een Paasconferentie. In de gemeente in Amsterdam staan de samenkomsten drie dagen in het...

0
maart 28, 2024
Maranatha Paasconferentie
in Nieuws

Maranatha Paasconferentie

Op vrijdag 29 maart gaat onze Paasconferentie van start met de Goede Vrijdag samenkomst, een bijzondere samenkomst die om 20.00 uur begint. We hopen het lijden en sterven van onze Heer en Heiland Jezus Christus...

0
maart 22, 2024
Pasen
in Nieuws, Overdenkingen

Pasen

Pasen is heel belangrijk voor ons. Het is zonder meer het belangrijkste feest voor de christenen. Het is het feest van de opstanding uit de dood van Jezus Christus, onze Heiland en Heer. Dankzij deze...

0
maart 22, 2024