Next event in:

  • 00 DAYS
  • 00 HR
  • 00 MIN
  • 00 SEC
+

Overdenkingen

Johannes 1:12-13: “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.”

Johannes 1:12-13: “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13  die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.” Veel mensen die het christelijk geloof aanhangen, denken dat zij…

Colossenzen 1:13-14: “Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.”

Iedereen verlangt naar echte vrijheid. De mens wil vrij en gelukkig zijn. Daarom zien wij dat mensen langs allerlei wegen naar vrijheid en geluk zoeken. Duidelijk is, dat vrijheid en geluk aan elkaar verbonden zijn. Wie niet echt vrij is, zal ook nooit echt gelukkig zijn, al denken sommigen dat geld gelukkig maakt. Maar zij…

Liefde en profetie

1 Corinthe 14:1: “Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren.” Iedereen die een normaal geestelijk leven wil leiden, zal de twee belangrijke woorden die in bovengenoemde tekst genoemd worden, heel serieus moeten nemen en erop toezien dat zij onderdeel zijn van het leven. Liefde staat aan het…

De wapenrusting

Sommige gelovigen gaan er vanuit dat ze bij hun bekering automatisch de wapenrusting Gods ontvangen, maar dat is niet zo. We moeten ons er bewust naar uitstrekken. We moeten de wapenrusting “nemen” en “aandoen”, willen we in staat zijn de verleidingen van de duivel te weerstaan. We moeten ervan overtuigd zijn dat we haar nodig…

Overmoed

Overmoed, hoogmoed, kan bij iedereen ongemerkt binnensluipen. Daarom moeten wij steeds waakzaam zijn, vooral wanneer het ons goed gaat. Voorspoed is van de Here, maar als wij daar niet zorgvuldig mee omgaan, zullen wij erdoor ten val gebracht worden. De slachtoffers van voorspoed zijn vele. Het begint met trots om wie u bent en wat…

De tong, zegen of vloek

De tong is een klein lid van het lichaam en “toch voert ze een hoge toon”. Ze beheerst het gehele lichaam van de mens. De tong kan een grote zegen zijn, maar ook een vloek. Wie zijn tong in toom kan houden, kan zijn hele lichaam beheersen en onder controle houden. In deze overdenking wil…

Luisteren

Er is een grote vraag naar mensen die kunnen luisteren. Het aantal mensen, dat behoefte heeft aan een luisterend oor groeit met de dag. Mensen willen hun verhaal kwijt kunnen, ze willen aandacht voor hun noden. Een gemeente van mensen, die tijd willen en kunnen maken om naar anderen te luisteren, zal een goede reputatie…