Next event in:

  • 00 DAYS
  • 00 HR
  • 00 MIN
  • 00 SEC
+

Overdenkingen

Woorden 

Dat het Woord van God belangrijk is voor de christen, is allen duidelijk. Het aantal Bijbelvaste christenen neemt toe en de Heilige Geest overtuigt steeds meer mensen, vooral christenen, dat het Woord van God levend en krachtig en scherper is dan enig tweesnijdend zwaard (Hebreeën 4: 12). Gods Woord zegt in Spreuken 3:3: “Dat liefde…

Ouderlingen

Het ambt van ouderling is een voortreffelijke taak. “Dit is een betrouwbaar woord: indien iemand staat naar het opzienersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak.”(1 Timotheüs 3:1). En toch mogen we niet uit het oog verliezen dat een ouderling een gewoon mens is, met al zijn/haar tekortkomingen. Een ouderling heeft ook strijd zoals iedere gelovige….

Licht zijn

Lang niet iedereen die een kerk of gemeente bezoekt, is zich bewust van de waarde en de kracht van de woorden, die de Here Jezus sprak over ons functioneren in Zijn Koninkrijk. Hij zei: “Gij zijt het licht der wereld.” (Mattheus 5: 14). Daarom behoort er in ons leven en in onze wijze van handelen…

Dit moet de Here zijn

Ik gedenk op 16 september 2017 mijn 70e geboortedag. Dat is genade van de liefdevolle Heiland. Ik had nooit gedacht dat ik op mijn 70e nog zo actief zou zijn in het Koninkrijk van God. Alle eer aan de Heer. Het moet de Here zijn. Mijn eerste preek in de grote dienst in Paramaribo was…

Groeien

Een argument dat mensen soms aanvoeren om de gemeente te verlaten is, “wij groeien niet”. In feite verlaten zij de gemeente, omdat zij ontevreden zijn over het één en ander. Dat kan gebeuren. We kunnen namelijk niet een ieder tevreden stellen. Weer anderen verlaten de gemeente, omdat zij teleurgesteld zijn in een broeder of zuster….

Angst

Wij moeten ervoor waken dat wij geen angst in ons leven toelaten. Angst is de grootste vijand van geloof en werkt zeer verlammend. Angst kan ons kapotmaken en als wij die angst ruimte geven, kan het de leiding van ons leven overnemen. Daarom moeten wij er alles aan doen om angstgevoelens uit ons leven te…

Lofprijzing is belangrijk

Lofprijzing is God aanraken. Lofprijzing is de duivel angstig maken. Lofprijzing is de duivel slechte tijden bezorgen. Lofprijzing brengt gebiedsuitbreiding te weeg. Lofprijzing is behaaglijk voor God. Lofprijzing is God blij maken. Lofprijzing is de hemel naar beneden brengen. Lofprijzing is de engelen assisteren. Lofprijzing eert God, Lofprijzing is God aanbidden. Lofprijzing is God grootmaken….

In vrede leven

Ieder mens heeft een diep verlangen naar vrede. Mensen hebben heel veel voor over om in vrede te leven, maar het lukt de meesten niet om zelfs met hun naasten een vredelievend bestaan te hebben. In vrede leven en vrede hebben, is te vergelijken met één van de eerste levensbehoeften van de hedendaagse mens. De Here…