Next event in:

  • 00 DAYS
  • 00 HR
  • 00 MIN
  • 00 SEC
+

Overdenkingen

De wapenrusting

Sommige gelovigen gaan er vanuit dat ze bij hun bekering automatisch de wapenrusting Gods ontvangen, maar dat is niet zo. We moeten ons er bewust naar uitstrekken. We moeten de wapenrusting “nemen” en “aandoen”, willen we in staat zijn de verleidingen van de duivel te weerstaan. We moeten ervan overtuigd zijn dat we haar nodig…

Overmoed

Overmoed, hoogmoed, kan bij iedereen ongemerkt binnensluipen. Daarom moeten wij steeds waakzaam zijn, vooral wanneer het ons goed gaat. Voorspoed is van de Here, maar als wij daar niet zorgvuldig mee omgaan, zullen wij erdoor ten val gebracht worden. De slachtoffers van voorspoed zijn vele. Het begint met trots om wie u bent en wat…

De tong, zegen of vloek

De tong is een klein lid van het lichaam en “toch voert ze een hoge toon”. Ze beheerst het gehele lichaam van de mens. De tong kan een grote zegen zijn, maar ook een vloek. Wie zijn tong in toom kan houden, kan zijn hele lichaam beheersen en onder controle houden. In deze overdenking wil…

Luisteren

Er is een grote vraag naar mensen die kunnen luisteren. Het aantal mensen, dat behoefte heeft aan een luisterend oor groeit met de dag. Mensen willen hun verhaal kwijt kunnen, ze willen aandacht voor hun noden. Een gemeente van mensen, die tijd willen en kunnen maken om naar anderen te luisteren, zal een goede reputatie…

Woorden 

Dat het Woord van God belangrijk is voor de christen, is allen duidelijk. Het aantal Bijbelvaste christenen neemt toe en de Heilige Geest overtuigt steeds meer mensen, vooral christenen, dat het Woord van God levend en krachtig en scherper is dan enig tweesnijdend zwaard (Hebreeën 4: 12). Gods Woord zegt in Spreuken 3:3: “Dat liefde…

Ouderlingen

Het ambt van ouderling is een voortreffelijke taak. “Dit is een betrouwbaar woord: indien iemand staat naar het opzienersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak.”(1 Timotheüs 3:1). En toch mogen we niet uit het oog verliezen dat een ouderling een gewoon mens is, met al zijn/haar tekortkomingen. Een ouderling heeft ook strijd zoals iedere gelovige….

Licht zijn

Lang niet iedereen die een kerk of gemeente bezoekt, is zich bewust van de waarde en de kracht van de woorden, die de Here Jezus sprak over ons functioneren in Zijn Koninkrijk. Hij zei: “Gij zijt het licht der wereld.” (Mattheus 5: 14). Daarom behoort er in ons leven en in onze wijze van handelen…

Dit moet de Here zijn

Ik gedenk op 16 september 2017 mijn 70e geboortedag. Dat is genade van de liefdevolle Heiland. Ik had nooit gedacht dat ik op mijn 70e nog zo actief zou zijn in het Koninkrijk van God. Alle eer aan de Heer. Het moet de Here zijn. Mijn eerste preek in de grote dienst in Paramaribo was…