Next event in:

  • 00 DAYS
  • 00 HR
  • 00 MIN
  • 00 SEC
+

Overdenkingen

Angst

Wij moeten ervoor waken dat wij geen angst in ons leven toelaten. Angst is de grootste vijand van geloof en werkt zeer verlammend. Angst kan ons kapotmaken en als wij die angst ruimte geven, kan het de leiding van ons leven overnemen. Daarom moeten wij er alles aan doen om angstgevoelens uit ons leven te…

Lofprijzing is belangrijk

Lofprijzing is God aanraken. Lofprijzing is de duivel angstig maken. Lofprijzing is de duivel slechte tijden bezorgen. Lofprijzing brengt gebiedsuitbreiding te weeg. Lofprijzing is behaaglijk voor God. Lofprijzing is God blij maken. Lofprijzing is de hemel naar beneden brengen. Lofprijzing is de engelen assisteren. Lofprijzing eert God, Lofprijzing is God aanbidden. Lofprijzing is God grootmaken….

In vrede leven

Ieder mens heeft een diep verlangen naar vrede. Mensen hebben heel veel voor over om in vrede te leven, maar het lukt de meesten niet om zelfs met hun naasten een vredelievend bestaan te hebben. In vrede leven en vrede hebben, is te vergelijken met één van de eerste levensbehoeften van de hedendaagse mens. De Here…

De gemeente en geven

Als er in de christelijke gemeenten over geld gesproken wordt, schijnen sommige gelovigen daar moeite mee te hebben. Dit is niet zo verwonderlijk, aangezien voor hun gevoel geld iets is dat bij de wereld hoort en niet bij het (geestelijk) leven van de gemeente. Vooral de gelovigen die de Here niet van harte dienen, zien…

Het ongrijpbare verleden

Steeds vaker word ik geconfronteerd met verschillende omstandigheden, die mij doen geloven dat de invloed van het verleden zeer sterk kan zijn. De negatieve ervaringen van het verleden kunnen sommige kinderen Gods belemmeren om in het heden te leven, om de zegeningen van het heden te ontvangen. Ze komen soms in zo een diep dal…

Uw behoud

Ik sta er versteld van dat veel mensen moeite hebben om hun redding door alleen genade te aanvaarden. Zij vinden het te eenvoudig en willen hun behoud alleen aanvaarden als zij er zelf iets voor kunnen doen. Duidelijk is, dat wij onszelf niet kunnen redden. Onze Heiland en Heer heeft een ZEER hoge prijs betaald…

Wettisch

Het is opvallend dat een aantal mensen verlangt naar een leven volgens de wet. Sommigen willen terug naar de wetten van Mozes. Met het leven naar de wet bedoelen zij soms, het houden van de sabbat. Het Joodse volk heeft zich nooit kunnen houden aan de volledige wet, want niemand is daartoe in staat. De…

De Here Jezus

Een tijd geleden vertelde een nog niet zo lang bekeerde broeder mij, dat hij moeilijkheden had op zijn werk. Hem werd verweten, dat hij tussen de bedrijven door de Bijbel zat te lezen. “Vroeger las ik ook al en niemand klaagde. Nu ik de Bijbel lees, komen er moeilijkheden”, zei hij. Los van de vraag…