Next event in:

  • 00 DAYS
  • 00 HR
  • 00 MIN
  • 00 SEC
+

Overdenkingen

Het ongrijpbare verleden

Steeds vaker word ik geconfronteerd met verschillende omstandigheden, die mij doen geloven dat de invloed van het verleden zeer sterk kan zijn. De negatieve ervaringen van het verleden kunnen sommige kinderen Gods belemmeren om in het heden te leven, om de zegeningen van het heden te ontvangen. Ze komen soms in zo een diep dal…

Uw behoud

Ik sta er versteld van dat veel mensen moeite hebben om hun redding door alleen genade te aanvaarden. Zij vinden het te eenvoudig en willen hun behoud alleen aanvaarden als zij er zelf iets voor kunnen doen. Duidelijk is, dat wij onszelf niet kunnen redden. Onze Heiland en Heer heeft een ZEER hoge prijs betaald…

Wettisch

Het is opvallend dat een aantal mensen verlangt naar een leven volgens de wet. Sommigen willen terug naar de wetten van Mozes. Met het leven naar de wet bedoelen zij soms, het houden van de sabbat. Het Joodse volk heeft zich nooit kunnen houden aan de volledige wet, want niemand is daartoe in staat. De…

De Here Jezus

Een tijd geleden vertelde een nog niet zo lang bekeerde broeder mij, dat hij moeilijkheden had op zijn werk. Hem werd verweten, dat hij tussen de bedrijven door de Bijbel zat te lezen. “Vroeger las ik ook al en niemand klaagde. Nu ik de Bijbel lees, komen er moeilijkheden”, zei hij. Los van de vraag…

Bekleed u

Sommige gelovigen gaan ervan uit dat ze bij hun bekering automatisch de wapenrusting Gods ontvangen, maar dat is niet zo. We moeten ons er bewust naar uitstrekken. We moeten de wapenrusting “nemen” en “aandoen”, willen we in staat zijn de verleidingen van de duivel te weerstaan. We moeten ervan overtuigd zijn dat we haar nodig…

Kerkverlating

Vrijwel iedere gemeente heeft met het probleem van kerkverlating te maken: mensen die komen en mensen die gaan. Een van de taken van de leiders van de gemeente is na te gaan wat de reden is dat mensen hun gemeente verlaten. Soms ligt het aan de voorganger en de gemeente, maar lang niet altijd. Sommige…

Vruchtbaar

Het christendom ontleent haar kracht en groei aan het principe van vermenigvuldiging. Daarom wordt er van iedere gelovige verwacht dat hij zich vermenigvuldigt. Het leiden van anderen tot de Here, of anders gezegd, het winnen van zielen en ze maken tot discipelen, is een belangrijk kenmerk van het kind van God. Onze liefde voor de…

Jongeren

Het is een goede zaak dat er een krachtige jongerengroep in de gemeente is. Onze jongeren kunnen een geweldig voorbeeld zijn voor hun leeftijdsgenoten. Ze kunnen meer dan wie dan ook buitenkerkelijken bereiken. Het wordt tijd dat we veel gaan investeren in onze jongeren. De jeugd is niet het volk van de toekomst, ze is…